Bezpečnost personálu na Colours of Sepsis 2019

Pracovní skupina pro Bezpečnost personálu se i letos podílela na přípravě programu 6. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči, který probíhá v rámci ostravských Colours of Sepsis. Letošním tématem 90minutového programu, který patřil pracovní skupině, byla prevence profesionálních nákaz. Skvělým úvodem celého bloku bylo video stimulující možné cesty přenosu infekcí v nemocničním prostředí. Pak už jsme připravili ryze praktický program v podobě čtyř pacientů s různými infekčními a parazitárními onemocněními. Všechny čtyři kazuistiky protínala jedna a tatáž tabulka shrnující ochranné prostředky (OOPP), které by optimálně měly být použity k prevenci profesionální nákazy. Možná ještě důležitější než samotný seznam prostředků bylo vysvětlení, jaké existují kategorie a stupně ochrany, co znamenají které symboly v doprovodné dokumentaci a co by nás mělo zajímat, tak abychom zvolili adekvátní stupeň vlastní  ochrany. V blízké době se na těchto webových stránkách objeví jednak zmíněné tabulky, jednak podrobné informace k respirátorům a aktualizované informace k rukavicím.

 

Aby celý program nebyl jen o přednáškách, připravili jsme celou řadu videí a praktických ukázek, jak se chránit – jen pro ochutnávku: jak oblékat a svlékat rukavice, jak provádět hygienu rukou, jak nasazovat respirátor a ověřit jeho funkčnost.

Moc rádi zapojujeme účastníky našich kurzů přímo do dění, nicméně počet účastníků v Ostravě se pohyboval v rámci stovek, proto jsme zvolili formu online odpovídání na otázky. Jako poslední zazněla  otázka, zda by účastníci doporučili workshop i svým kolegům, a téměř 90 % hlasujících zvolilo nejvyšší stupně doporučení.

Děkujeme tímto za podporu a budeme se opět těšit na viděnou!