Jak zabránit infekci v operační ráně

Dezinfekce operačního poleInfekce v operační ráně (SSI surgical site infection) je třetí nejčastější nozokomiální nákazou obecně. V chirurgických oborech je její četnost 38 %.

U pacientů s infekcí v chirurgické ráně se prodlužuje doba hospitalizace až o deset dnů. Tito pacienti mají dvakrát až jedenáctkrát vyšší riziko úmrtí ve srovnání s pacienty, kteří infekcí netrpí. U infekcí v operační ráně hrají velkou roli vnější faktory, jako jsou jednotlivé kroky předoperační přípravy, způsob odstranění ochlupení, celková dekolonizace pacienta, ale i pohyb osob na operačním sále atd. Důležitým faktorem, který ovlivňuje výskyt ranných infekcí, je i použitá dezinfekce operačního pole. Různé studie provedené v předních nemocnicích potvrzují rozdíly ve výskytu infekcí v operační ráně podle typu použitého dezinfekčního prostředku.

 

Čtyři typy dezinfekčních přípravků

Můžeme volit pouze ze čtyř typů dezinfekčních prostředků:

  • vodný s PVP-jódem;
  • alkoholový;
  • alkoholový s chlorhexidinem (CHX);
  • alkoholový s PVP-jódem.

Pro zdárnou přípravu operačního pole vyžadujeme, aby dezinfekční přípravek působil okamžitě a zároveň měl i jistý několikahodinový remanentní účinek na mikroorganismy. Okamžitého účinku dosáhneme použitím alkoholu. Prodlouženou dobu účinnosti zajistí PVP-jód, případně CHX.

 

Infekce v operační ráně (Braunoviny)