Nejvíce pacientů s chřipkou A/H1N1 zaznamenal Moravskoslezský kraj

Chřipka je onemocnění, kterým ročně v České republice onemocní statisíce obyvatel. Probíhá typicky v epidemiích a v chladnějších měsících roku. Vzhledem k předvídatelnému průběhu, častému, někdy každoročnímu, opakování a masovému rozšíření je tato infekční choroba často bagatelizována. Chřipka ale může mít závažný průběh, zejména u seniorů, kteří chřipce podléhají nejčastěji. Dle dat Ministerstva zdravotnictví  České republiky bylo za období od 1. září 2015 do 9. května 2016 hlášeno celkem 291 klinicky závažných případů chřipky, z nichž v 84 případech došlo k úmrtí pacienta. Ve 135 případech se jednalo o nemocné s prokázáním chřipky subtypu A/H1N1.

Krajská hygienická stanice v Ostravě uvádí v sezoně 2015/2016 v Moravskoslezském kraji 57 závažných případů onemocnění chřipkou vyžadujících hospitalizaci na ARO nebo JIP. Ve všech případech až na dva byl původcem nákazy virus chřipky A (H1N1).

Dle průzkumu Máca a kol., 2016, bylo v lednu až dubnu 2016 v Moravskoslezském kraji na odděleních ARO a JIP hospitalizováno celkem 26 pacientů s prokázanou chřipkou A/H1N1, kdy 23 pacientů vyžadovalo umělou plicní ventilaci. U dvanácti osob bylo nutné přistoupit k „rescue“ terapii – podpoře plicních funkcí napojením pacienta na ECMO (extrakorporální membránovou oxygenaci).

Chřipka A/H1N1 tedy není vzácností a je třeba, aby zdravotnický personál věděl, jak se před ní chránit. Základním ochranným prvkem je respirátor, ale je třeba myslet i na další opatření, jako jsou  ochranné brýle, jednorázové nitrilové rukavice, osobní ochranné pomůcky a důslednou dezinfekci rukou.  Nejlepší ochranou proti sezonní chřipce je stále očkování. Zvláště zdravotníci, kteří přicházejí do styku s rizikovými pacienty, by měli považovat očkování za samozřejmost.