Pavilon B. Braun Dialog poskytuje zdravotníkům možnost školit se v nejmodernějším tréninkovém centru

B.Braun DialogMultifunkční tréninkové a vzdělávací centrum pro lékaře a nové dialyzační středisko otevřela v Praze na Bulovce Skupina B. Braun. „Budovu jsme nazvali B. Braun Dialog. Je to místo, kde budou zdravotníci v tréninkových laboratořích trénovat ty nejnáročnější výkony pod vedením špiček české medicíny, ale také místo, kde se budou léčit pacienti. I proto Dialog,“ říká ke vzniku myšlenky člen vedení Skupiny B. Braun MUDr. Martin Kuncek.

Umělý člověk čeká na své zachránce

Školící centrum je rozdělené na dvě části. První je vybavena celotělovým simulátorem poslední generace s přístroji pro jednotku intenzivní péče. V žilách mu koluje krev, má hmatatelný tep, dýchá, umí se potit, ale také třeba kýchat, kašlat, krvácet, naříkat, cítí bolest a svaly se mu pro účely simulace mohou stahovat v křečích. Simulátor je ovládán jediným kliknutím myši a může hlasem školitele i mluvit. Trénink postupu lékařského týmu je snímám třemi kamerami a několika směrovými i ruchovými mikrofony. Obraz i zvuk je velkoplošnou obrazovku přenášen do vedlejšího sálu, kde ostatní frekventanti kurzu hodnotí postup kolegů. „Lektor může zvolit předpřipravené simulační situace, může si sám situaci naprogramovat a také může do rutinních zákroků vkládat složité zdravotní komplikace,“ dodává k principu výuky PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

Trénink laparoskopie ve speciální laboratoři

Druhou částí vzdělávacího pracoviště jsou tréninkové laboratoře pro nácvik laparoskopických operací na  2D simulátorech i reálném 3D robotickém laparoskopu Einstein Vision. Součástí pracoviště jsou také dialyzační přístroje, na kterých sestry trénují postupy u dialyzovaných pacientů, systém pro praktický nácvik ředění léčiv či péče o operační nástroje.

Krizové scénáře, videokonference a přenosy z celého světa

Technologicky je Pavilon B. Braun Dialog vybaven tak, aby v nejvyšší kvalitě i 3D zobrazení dokázal přenášet obraz i zvuk z kteréhokoli zdravotnického či jiného pracoviště po celém světě.  Systém umí pracovat s chytrými telefony i tablety, je tedy maximálně flexibilní a interaktivní. Kapacity centra jsou do konce roku 2015 prakticky naplněny. „Už nyní jsme spolu s předními českými lékaři připravili  bezmála 70 kurzů,“ doplňuje manažer Aesculap Akademie RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.