Používání víceramenných infuzních setů při aplikaci cytotoxických léčiv

Cytotoxická léčiva (CL), nebo také cytostatika, která se používají při léčbě nádorových onemocnění, jsou látky s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. Zejména dlouhodobá expozice těmto látkám je spojena s možným projevem jejich genotoxických, karcinogenních a teratogenních účinků. Manipulace s cytotoxickými léčivy často vede ke kontaminaci pracoviště a v konečném důsledku i k expozici přítomného personálu. CYTO projekt, zaměřený na kvantifikaci kontaminace jednotlivých pracovišť Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), poukázal na relativně vysoké zatížení chemoterapeutického stacionáře.

Nelékařští zdravotničtí pracovníci (sestry) jsou v práci vystaveni riziku kontaminace pracoviště. Tato situace může vznikat při každé manipulaci s připravenými cytotoxickými léčivy, což zahrnuje nejen jejich vlastní aplikace, ale také následné odpojování a ukončování chemoterapie, kdy sestra pracuje s kontaminovanými infuzními vaky včetně setů.

 

Celý článek v Braunovinách