Specifika péče o pacienty s chřipkou typu A (H1N1)

V případě hospitalizace pacienta nakaženého chřipkou A (H1N1), tzv. prasečí chřipkou, je třeba věnovat zvýšenou pozornost účinným opatřením, která před touto nákazou ochrání zdravotnický personál. Běžná obličejová rouška zdravotníky před viry a bakteriemi nechrání. Její funkcí je zabránit kontaminaci okolí, tedy pacienta, mikročásticemi a mikroorganismy, které se dostanou do ovzduší při zakašlání či kýchnutí.

Ochranu zajistí především správný respirátor

Jelikož se virus A/H1N1 přenáší nejčastěji kapénkami, jsou základním ochranným prvkem respirátory se stupněm FFP3. Respirátory slouží k zabránění vniknutí  cizorodých částic do dýchacího ústrojí uživatele. Mohou být bez výdechového ventilu nebo také s ním. Jejich správnému používání se věnujeme v samostatném článku.

Nezapomínejte na ochranu očí

Další osobní ochrannou pracovní pomůckou jsou ochranné brýle nebo ochranný štít. Ty brání zdravotnický personál proti vstříknutí infekčního agens do očí. Ochranné brýle by měl zdravotnický pracovník používat při všech činnostech, ať už při manipulaci s biologickým materiálem, při jakémkoliv invazivním výkonu, při ředění a přípravě dezinfekčních prostředků, ale i při ředění léků s rizikem kontaminace (např. ATB, chemoterapeutik apod.).

Jako optimální se jeví používání nitrilových rukavic

Mezi další nepostradatelné ochranné pomůcky patří jednorázové rukavice. V žádném případě by neměly být používány rukavice vinylové, které mají nedostatečnou ochranu proti chemickým látkám a biologickému materiálu. Jak je známo, vinylové rukavice mají ve srovnání s rukavicemi vyrobenými z jiných materiálů až šedesátiprocentní propustnost pro viry.

Vysokou ochranu proti biologickému materiálu mají latexové rukavice, které ale mají své nevýhody, ať už týkající se časté alergie na latex nebo vyplývající z použití pudru nebo talku. Pudr, kterým je vnitřní stěna rukavic opatřena, poškozuje pokožku personálu (vysušuje, dráždí, odírá epitel, zvyšuje pH). Prostřednictvím pudru se také mohou přenášet mikroorganismy, včetně inhalačního přenosu.

Optimálním se tedy jeví použití nitrilových rukavic. Tyto rukavice neobsahují latexové proteiny, byť mohou obsahovat různé chemické přísady. Vykazují dobrou poddajnost i pevnost. Jejich odolnost proti propíchnutí je ve srovnání s latexem či jinými druhy rukavic vysoká. Jsou odolnější proti průniku nebezpečných chemikálií než latexové rukavice. Nitrilové rukavice jsou termolabilní a již po několika minutách nošení se tvarově přizpůsobují ruce uživatele.

Provádějte důsledně dezinfekci rukou

V rámci přenosu infekce hrají významnou úlohu i ruce personálu. Proto je důraz na jejich dezinfekci prvořadý. V případech péče o infekčního pacienta by měli dostat přednost alkoholové prostředky s virucidním účinkem (např. Softa-Man Acute, který je po patnácti sekundách expozice účinný i proti virům chřipky typu A).

Chraňte své tělo i prostředí

Běžně známou a používanou osobní ochrannou pomůckou je jednorázový plášť nebo igelitová jednorázová zástěra s rukávy. K manipulaci s pacientem na infekčním boxu bychom měli vždy přistupovat vybaveni právě některou z výše uvedených pomůcek k ochraně pracovního oděvu.

Ochrana prostředí je neméně důležitá. Musíme si uvědomit, že zdravotnický personál se pohybuje v prostředí své jednotky po celou pracovní směnu. Je tedy vhodné zajistit kvalitní odvětrávání přes vzduchotechniku s filtry a/nebo využít místní dezinfektory ovzduší, ať už se jedná o germicidní lampy pro nepřímé ozařování, přístroje s produkcí studené dezinfekční páry, dezinfektory ovzduší na bázi studené plazmy, čističky vzduchu nebo ionizátory.

Nejlepší ochranou je očkování

Nejlepší ochranou proti sezonní chřipce je stále očkování. Zvláště zdravotníci, kteří přicházejí do styku s rizikovými pacienty, by měli považovat očkování za samozřejmost. Jak uvádí webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, v USA je od roku 2007 poskytování očkovací látky zdravotníkům zaměstnavatelem součástí akreditačního procesu zdravotnických zařízení. V České republice je tato záležitost velmi podceňována a není jí věnována náležitá pozornost.