SafeInfusionTherapy.com – zaostřeno na bezpečí

Je obtížné si představit moderní medicínu bez infuzní terapie. Ať se podíváme kamkoli – od podání léčiva po nutriční podporu, podání tekutiny nebo náhradu krve – IV terapie je nenahraditelnou součástí léčebného režimu. S touto terapií jsou však stejně jako se všemi ostatními spojená rizika jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál.

Tato rizika lze navíc obtížně určit, protože jejich důsledky nejsou zřejmé okamžitě a jsou často připisovány jiným původcům. Koncern B. Braun v souladu se svou tradicí sdílení odborných znalostí usiluje o zvýšení povědomí o rizicích infuzní terapie prostřednictvím otevřené komunikace. Spolu s nabídkou zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky tak přispívá k větší ochraně pacientů i zdravotnického personálu.

Na nových stránkách naleznete možné způsoby prevence rizik v infuzní terapii mezi které patří např. medikační pochybení, mikrobiální a chemická kontaminace a další. Stránky navíc obsahují přehledný seznam nebezpečných látek, s kterými se lze setkat v infuzní terapií. Nezbytnou součástí jsou také odkazy na příslušné odborné zdroje a evropskou legislativu.

Více na http://cs.safeinfusiontherapy.com/