Vědecká rada Aesculap Akademie má nové členy

Aesculap Akademie

Felicitas Janssen, ředitelka globální Aesculap Akademie

Aesculap Akademie je vzdělávací instituce pro zdravotníky z České republiky a Slovenska. Na zasedání její vědecké rady na Pražském hradě bylo po dvou letech jmenováno 21 nových členů z řad významných osobností  českého a slovenského zdravotnictví. V letech 2015 – 2017 budou garantovat kvalitu více než pěti set kurzů.

Kořeny hledejte v Tutllingenu

Aesculap Akademie začala své působení v německém Tutllingenu v roce 1995. Odtud se rozšířila do 40 zemí světa a od roku 2002 je její významnou součástí i Česká republika a Slovensko. Při posledním hodnocení národních poboček se ČR umístila na druhém místě hned za Německem. Evaluace zahrnovala jak počet proškolených odborníků, tak i kvalitu, spektrum a multidisciplinaritu vzdělávacích akcí. Za tímto úspěchem stojí právě také vědecká rada, která garantuje kvalitu kurzů a přichází s novými myšlenkami v edukaci.

Důležité je nejen léčit, ale také předávat zkušenosti

„Lékař má ve své profesi dvě životní úlohy. Ta první je u lůžka pacienta, ta druhá spočívá v předávání znalostí nabytých od našich učitelů dál mladším kolegům. V tom vidím velkou výzvu a úkol nejen pro sebe, ale pro všechny členy vědecké rady, abychom šířili vědomosti a zkušenosti z našich oborů kolegům, kteří to potřebují a budou nás mimochodem i jednou léčit,“ vysvětluje nově zvolený člen vědecké rady doc. MUDr.  Pavel Těšínský, vedoucí lékař Jednotky intenzivní metabolické péče 2. interní kliniky FN KV. „Dovolte mi ještě vyjádřit uznání společnosti, která podporuje vzdělávání. Myslím, že by to mělo být součástí dobrých mravů ve zdravotnickém průmyslu. Společnost B. Braun takovou společností je a já si toho nesmírně vážím,“ dodává docent Těšínský.

Kvalita kurzů je vždy na prvním místě

Vědecká rada Aesculap Akademie se obměňuje jednou za dva roky. Střídají se v ní přední odborníci z různých lékařských oborů a zástupci z oblasti ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení. Navrhují potřebná a aktuální témata i řečníky pro všechny vzdělávací akce, jež pak Aesculap Akademie organizuje.

B. Braun Dialog je nyní největší výzvou i motivací

„Nyní je pro nás největší výzvou co nejlépe využít vlastní čerstvě otevřené vzdělávací centrum B. Braun Dialog v Praze, které jsme vybavili nejmodernějšími technologiemi pro trénink začínajících i zkušených zdravotníků. Reakce po prvním, tzv. předpremiérovým, praktickým workshopem pro intenzivní medicínu, byly velmi pozitivní a my se vynasnažíme, aby tomu tak bylo i v dalších oborech,“ dodal manažer Aesculap Akademie odpovědný za Česko a Slovensko RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA.