VIDEO Polohování pacienta s umělou plicní ventilací do pronační polohy

Polohování pacienta s umělou plicní ventilací do pronační polohy je jeden z rescue postupů u nemocných se závažným postižením plic.  Uvedení pacienta do pronační polohy vyžaduje určitou zkušenost, znalost správných postupů, nežádoucích účinků a komplikací. Tento postup vyžaduje spolupráci několika zdravotníků v jeden čas. Přiložené video nabízí při splnění náležitých podmínek možnost, jak polohovat pacienta za účasti třech zdravotníků.  Potencionálně tak může tento způsob polohování nejen šetřit čas a práci personálu, ale může být využit na jednotkách intenzivní péče s menším personálním zajištěním.