Víte, jak správně vybrat a používat respirátor?

Na infekčních odděleních nemocnic přibývá pacientů nakažených chřipkou A (H1N1), tzv. prasečí chřipkou. Úkolem zdravotnického personálu je nejen pomoci nemocným, ale zabývat se také ochranou sama sebe a předcházet potenciálnímu šíření této nákazy v nemocničním prostředí. Běžná obličejová rouška však  k tomu nestačí.

Pro správné používání respirátorů existují závazná pravidla

Jelikož se virus A/H1N1 přenáší nejčastěji kapénkami, jsou základním ochranným prvkem respirátory (filtrační polomasky) se stupněm ochrany (filtrační třídy) FFP3. Respirátory slouží k zabránění průniku mikroorganismů (bakterií, virů, spor plísní), jemného prachu a toxických tuhých či kapalných částic do dýchacího ústrojí uživatele. Mohou být s výdechovým ventilem, který odvádí vydechovaný vzduch mimo masku, a brání tak zahřívání a zvlhčování respirátoru, nebo bez něj. Respirátory bez výdechového ventilu jsou zároveň použitelné jako chirurgické masky – ústenky. Na trhu existují i respirátory s krytým výdechovým ventilem, jež mají výhody masky s výdechovým ventilem a zároveň je lze použít i jako chirurgickou masku – ústenku.

Respirátory jsou určeny na jedno použití, po dobu jedné směny, pro každého pracovníka. Při jejich používání se musí dodržovat následující pravidla:

  • respirátor by se měl nosit na hladce oholené tváři, plnovous brání jeho těsnému upevnění,
  • před vlastním nasazením respirátoru je nutné vytvarovat nosní svorku do tvaru obráceného písmene U,
  • respirátor je třeba správně nasadit, tedy nosní svorkou na kořen nosu,
  • respirátor je nutné na obličeji fixovat pomocí popruhů, spodní popruh pod oblast uší, horní do oblasti temene hlavy,
  • fixační popruhy je nutno utáhnout, aby respirátor dokonale těsnil,
  • před samotným kontaktem s nemocným je nutno provést kontrolu těsnosti respirátoru přiložením obou dlaní na respirátor tak, aby byla zakryta co největší jeho plocha, a zhluboka se nadechnout. Proudí-li vzduch v okolí nosu nebo těsnicí linie, je nutné tvar či fixaci respirátoru upravit.

Důležité je také myslet na ochranu očí, používání ochranných jednorázových rukavic, důslednou dezinfekci rukou a vybavení osobními ochrannými pomůckami. Více se dočtete v článku o specifikách péče o pacienty s chřipkou typu A (H1N1).