Specifika péče o pacienty s chřipkou typu A (H1N1)

post.title
V případě hospitalizace pacienta nakaženého chřipkou A (H1N1), tzv. prasečí chřipkou, je třeba věnovat zvýšenou pozornost účinným opatřením, která před touto nákazou ochrání zdravotnický personál. Běžná obličejová rouška zdravotníky před viry a bakteriemi nechrání. Její funkcí je zabránit kontaminaci okolí, tedy…

Celý článek

Víte, jak správně vybrat a používat respirátor?

post.title
Na infekčních odděleních nemocnic přibývá pacientů nakažených chřipkou A (H1N1), tzv. prasečí chřipkou. Úkolem zdravotnického personálu je nejen pomoci nemocným, ale zabývat se také ochranou sama sebe a předcházet potenciálnímu šíření této nákazy v nemocničním prostředí. Běžná obličejová rouška však  k tomu…

Celý článek

Nejvíce pacientů s chřipkou A/H1N1 zaznamenal Moravskoslezský kraj

post.title
Chřipka je onemocnění, kterým ročně v České republice onemocní statisíce obyvatel. Probíhá typicky v epidemiích a v chladnějších měsících roku. Vzhledem k předvídatelnému průběhu, častému, někdy každoročnímu, opakování a masovému rozšíření je tato infekční choroba často bagatelizována. Chřipka ale může mít závažný průběh, zejména…

Celý článek

Tupá jehla na KARIM FN Ostrava

post.title
Již šest let je v platnosti směrnice Evropské unie (Směrnice rady 2010/32/EU), kterou se provádí rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Zajímá nás tedy, jak si v prevenci poranění ostrými předměty stojíme, zda si jsou…

Celý článek

Uzavřená infuzní linka

post.title
Infuzní linka je souborem všech infuzních setů, spojovacích hadiček, dávkovačů, trojcestných kohoutů, filtrů a dalších komponent důležitých pro aplikaci infuzní terapie, kterou vstupujeme do krevního řečiště pacienta. V praxi většinou infuzní linku sestavuje všeobecná sestra. Na její pečlivé práci a…

Celý článek

Léky s největším rizikovým potenciálem pro zdravotníky

post.title
Pojmem profesní expozice se rozumí profesní zátěž chemickými (toxickými) látkami, které mohou negativně působit na zdraví pracovníků. Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdravotnických pracovníků zdravím nebezpečným lékům. Podle definice amerického Národního ústavu pracovního lékařství (American National Institute for…

Celý článek

Nebezpečné pracovní nástroje

post.title
Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních…

Celý článek

Bezpečná infuzní terapie a příprava léčiv

post.title
Významným rizikovým momentem celého procesu intravenózní terapie je samotná příprava léčiva určeného k intravenóznímu podání. Jedná se o časově i pracovně náročný proces složený z mnoha kroků, přičemž každý z nich přispívá k riziku medikačního pochybení. Při přípravě intravenózního léčiva…

Celý článek

Léky s největším rizikovým potenciálem pro pacienty

post.title
Studie upozorňující na medikační pochybení v souvislosti s intravenózně podávanými léčivy, kterou vydala v roce 1999 americká komise pro akreditaci zdravotnických zařízení (Joint Commission International), ukázala, že většina omylů, které měly závažné důsledky na zdraví a život pacientů, byla způsobena…

Celý článek