Které infekce nás ohrožují nejvíce

post.title
Nejčastějšími infekcemi, které mohou být přeneseny krví, jsou virus žloutenky B, C a virus HIV. Někteří pacienti mohou přenášet virů více, aniž by o tom věděli. V České republice je odhadem*) infikováno: virem VHB přibližně 55 000 obyvatel; virem VHC…

Celý článek

Správný postup mytí a dezinfekce rukou

post.title
Ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem zdravotníků a současně jsou často zdrojem infekcí. Toto riziko je možné snížit důslednou hygienou. Péče o ruce je jedním z nejdůležitějších opatření v prevenci nozokomiální nákazy. K mytí a dezinfekci rukou je důležité používat správné postupy…

Celý článek

Proč chránit sebe i pacienta?

post.title
Proč by měl zdravotník chránit pacienta? Hlavním důvodem důkladné hygieny je riziko přenosu nozokomiálních nákaz, které snižují bezpečnost léčby. Ačkoli se této problematice věnuje stále větší pozornost, jejich výskyt stoupá. Incidence nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče je pět- až…

Celý článek

Doporučené postupy pro uzavřenou infuzní linku

post.title
Z důvodů vysokého rizika kontaminace krevního řečiště se využívají stále modernější pomůcky, které pacienty před infekcí chrání. Neméně důležitý je i způsob manipulace s infuzní linkou, mytí a dezinfekce rukou a zásady ošetřování pacientů, kteří přicházejí z epidemiologicky nepříznivých oblastí.

Celý článek

Nozokomiální nákaza

post.title
Každý pacient, který je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo se tam podrobí zákroku, je ohrožen nozokomiální nákazou. Je to nákaza, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem pacientů v nemocničním prostředí, ať již v ambulantní nebo lůžkové části. Tato…

Celý článek

Ochrana nitrožilních vstupů před kontaminací

post.title
Kontaminace hrdla katetru doprovázená intraluminální kolonizací bývá nejčastějším původcem katetrových infekcí po prvním týdnu zavedení katetru. Riziko infekce krevního řečiště zvyšuje i nedostatečná manuální dezinfekce konektorů žilních vstupů umožňující mikroorganismům osídlit intraluminální povrchy katetrů a vytvořit infekční biofilm.  …

Celý článek

Vědecká rada Aesculap Akademie má nové členy

post.title
Felicitas Janssen, ředitelka globální Aesculap Akademie Aesculap Akademie je vzdělávací instituce pro zdravotníky z České republiky a Slovenska. Na zasedání její vědecké rady na Pražském hradě bylo po dvou letech jmenováno 21 nových členů z řad významných osobností  českého…

Celý článek

I správná hygiena zachraňuje lidské životy

post.title
Skupina B. Braun vede dlouhodobou informační kampaň „Chraňte život čistýma rukama“, která odstartovala v roce 2013. V tomto roce připravila ve spolupráci s vybranými českými nemocnicemi instruktáže správného mytí rukou. Její zaměstnanci se pomocí UV lampy mohli dozvědět, jak…

Celý článek

Jak zabránit infekci v operační ráně

post.title
Infekce v operační ráně (SSI surgical site infection) je třetí nejčastější nozokomiální nákazou obecně. V chirurgických oborech je její četnost 38 %. U pacientů s infekcí v chirurgické ráně se prodlužuje doba hospitalizace až o deset dnů. Tito pacienti mají dvakrát až…

Celý článek