Bezpečné podávanie cytostatík s využitím infúznych setov

6.9.2022 sa v Martine v priestoroch Ústavu Ošetrovateľstva JLF UK uskutočnil kurz pre sestry pracujúce na onkológii na tému: Bezpečné podávanie cytostatickej liečby.

Kurz organizovala pracovná skupina Bezpečnosť personálu SK Aesculap Akadémie v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva JLF UK Martin. Účelom kurzu bolo získať poznatky o komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením a zručnosti pri príprave a podávaní cytostatickej liečby s dôrazom na bezpečnosť personálu.

V teoretickej časti venovali sestry veľkú pozornosť komunikácií v onkologickej a paliatívnej starostlivosti ako aj základným postupom pri paravenóznom podaní cytostatika a ošetrovateľskej starostlivosti. Interaktívnym zapojením účastníkov kurzu v rámci prednášok vznikla bohatá diskusia medzi prednášajúcimi a sestrami, ktoré prezentovali svoje skúsenosti z praxe.

PhDr. Eva Schweighofer Bednáriková, PhD., z Národného onkologického ústavu v Bratislave, vo svojom prednáškovom bloku predstavila postupy a prevenciu paravenózneho podania cytostatika. Prednášku doplnila obrazovou dokumentáciou a štandardami, ktoré majú vypracované na ich oddelení.

Praktická časť kurzu bola rozdelená na dva workshopy. Workshop prípravy a podávania cytostatickej liečby s využitím infúznych setov viedol Andrej Mydlo s B. Braun Medical s.r.o . Vyzdvihol význam používania týchto setov v prevencii chemickej kontaminácie a bezpečnosti personálu. Za jeho asistencie si mohli účastníci vyskúšať tento systém bezpečného podávania a prípravy liečiva. Druhý workshop bol zameraný na ošetrovanie venóznych vstupov v onkológii – ako sú PICC, Midline a porty.

V závere kurzu odzneli odporúčania pre prax pri práci s onkologickým pacientom a bezpečnosť pri príprave cytostatickej liečby. V spätnej väzbe účastníci ocenili výber tém teoretickej časti. V praktickej časti ocenili praktické skúsenosti a možnosť vyskúšať si prácu s infúznym setom a postup pri ošetrovaní venóznych vstupov. Potvrdili záujem na opakovaní kurzu v pravidelných intervaloch s rozšírením na informácie o najnovších postupov a odporúčaní.

 

PhDr. Jana Híčiková

Koordinátor Pracovnej skupiny Bezpečnosť personálu SK