Pochybení, s jakým jste se mohli setkat i vy

post.title
Podávání léků začíná jejich předepsáním a pokračuje úpravou, podáním a monitoringem. Chyby se mohou vyskytnout v kterékoliv části tohoto procesu. Sestry jsou ve velmi dobré pozici pro detekci chyb v medikaci. Slouží jako poslední článek kontroly trojice lékař – farmaceut –…

Celý článek

Svízele při podávání léčiv

post.title
Potřeba bezpečí a jistoty v souvislosti s podáváním léčiv je stejně naléhavá jak pro pacienta, tak pro personál, jehož potenciální chyba je pro všechny zúčastněné noční můrou a v případě dokonání celoživotním stigmatem. Ošetřovatelské postupy hovoří jasně. Cílem je minimalizovat…

Celý článek

Zahraniční okénko medikačního pochybení

post.title
Během přípravy newsletteru Pracovní skupiny Bezpečnost personálu na téma medikačního pochybení mě napadlo zavolat své letité kamarádce, která pracuje přes třicet let v zahraničí, a zeptat se jí, jak řeší medikační pochybení u nich, zda k nim dochází a co dělají pro…

Celý článek

Opakovaný vstup do lahvičky s léčivým přípravkem a jeho prevence

post.title
Při opakovaném vstupu do ampule s léčivým přípravkem nás zajímá několik faktorů, a to pečlivá kontrola a znalost způsobů úpravy léčivého přípravku všeobecnou sestrou, zachování asepse při úpravě a sterilita jednorázových pomůcek. Samotný správný postup při opakovaném vstupování do požadované ampule…

Celý článek

Bezpečné podávanie cytostatík s využitím infúznych setov

post.title
6.9.2022 sa v Martine v priestoroch Ústavu Ošetrovateľstva JLF UK uskutočnil kurz pre sestry pracujúce na onkológii na tému: Bezpečné podávanie cytostatickej liečby. Kurz organizovala pracovná skupina Bezpečnosť personálu SK Aesculap Akadémie v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva JLF UK Martin. Účelom kurzu…

Celý článek

Rizika práce na JIP aneb 2 roky s Covid 19

post.title
Pracovní skupina Bezpečnost personálu Aesculap Akademie se zúčastnila v rámci festivalu intenzivní péče Colours of Sepsis v Ostravě, postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči a zrealizovala připravený workshop – Rizika práce na JIP (aneb 2 roky s Covid 19).  …

Celý článek

Praktický náhled na téma dezinfekce ploch v zóně pacienta

post.title
Dezinfekce je nedílnou součástí protiepidemického režimu ve zdravotnických zařízeních. Důsledné a správné provádění dezinfekce patří k základním stavebním kamenům prevence výskytu nemocničních infekcí. Jak uvádí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), je výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí…

Celý článek