Zvládání agresivního pacienta

Agrese a násilí vůči profesionálům v nemocniční péči je často opomíjené téma. V České republice neexistují národní ani nadnárodní program prevence takového chování ze strany pacientů nebo jejich příbuzných. Prevence je tak často v gesci jednotlivých oddělení, které se snaží incidenty řešit spolupráci s policií, omezovacími prostředky nebo školením zaměstnanců. Ve velké míře jsme v současné době svědky posilování bezpečnosti zdravotnických zařízení prostřednictvím zaměstnanců bezpečnostních služeb.

Neexistuje zde tedy komplexní pochopení výskytu agrese a násilí a incidenty jsou tak spíše „mediálně zajímavé“ než vědecky podložené. A tak nelze ani s jistotou tvrdit, zda incidentů skutečně přibývá nebo se jen nehlásí. Průměr prevalence agresivních a násilných příhod je podle zahraničních studií okolo 54 % na jedno zdravotnické zařízení, prevalence mezi studiemi se pohybuje od 7,5 % do 75,9 %, převažují samozřejmě verbální incidenty. Z násilí se tak stal ve zdravotnictví fenomén.

Druhý extrém ovšem vidíme i v zacházení s agresivními pacienty nebo s již zmíněným nehlášením násilných útoků. Zdá se také, že k většině incidentů nepřispívá pouze „frustrovaná společnost“ (tlak na výkon, ekonomické problémy části populace, tempo života v dnešní době, tlak sociálních sítí a negativních zpráv, v posledních letech i pandemie a nyní válka v blízkosti našich hranic), ale faktor, který je pozorován již delší dobu – neprofesionálně se chovající zdravotnický pracovník. Vzájemná interakce mezi pacientem/příbuznými a zdravotníky je často poslední kapkou, která rozhoduje o řešení konfliktu smírnou cestou.

Podobné faktory si uvědomuje i management Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí, pro které Aesculap Akademie připravila 3 semináře pro celkem 45 zaměstnanců. Jeden 4hodinový workshop seznamuje s faktory a příčinami násilí – tedy základem konfliktu ve zdravotnictví a zejména pochopením stavu jedince (pacienta, příbuzného), který je nespokojený nebo agresivní. Mnohdy stačí znát důvody agresivního rozladění a pochopit, že agrese není mířená na nás, ale daný jedinec si s ní neví rady při vlastním zpracování a potřebuji více podpořit než potrestat. Nejen to si zkouší účastníci kurzu v rámci interaktivní diskuze a následně i formou hraných scének. Seminář doplňují prvky nenásilné sebeochrany, které trénují sestry na psychiatrii v Dánsku a Norsku.

Seminářem provází Jaroslav Pekara, akademický pracovník Vysoké školy zdravotnické v Praze, který současně pracuje jako zdravotnický záchranář a trenér deeskalace.

Jaroslav Pekara je členem pracovní skupiny Bezpečnost personálu.