Pracovní skupina Bezpečnost personálu v pilotním kurzu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Členka pracovní skupiny Bezpečnost personálu Mgr. Veronika Zachová školila v pilotním Kurzu praktických dovedností v Aesculap Akademii studenty 4. – 6. ročníku na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jedním ze šesti bloků, se kterými se studenti seznámili, bylo i zavádění periferní žilní kanyly. Po krátkém teoretickém úvodu se studenti rozdělili na dvě skupiny a trénovali aplikaci periferní žilní kanyly na dvou stanovištích u modelu ruky.

Paradoxně zavádění periferní žilní kanyly není primárně výkon lékařů, často se ovšem stává, že jsou k tomuto výkonu přivolaní, když se zavedení kanyly nedaří. Proto si studenti připomněli indikace, kontraindikace, výběr správné kanyly a vhodné místo vpichu. Zopakovali si, čím začít a jak při výkonu postupovat. Pak si každý zkusil zavedení kanyly na modelu ruky a studenti, kteří měli zájem, si mohli vyzkoušet celý výkon, včetně komunikace s pacientem.

Vzhledem k tomu, že pracovní skupina Bezpečnost personálu klade důraz na bezpečné postupy, připomněla Veronika Zachová i zásady prevence poranění ostrým předmětem, bezpečnost personálu a zdůraznila profesionální riziko nákazy infekčním onemocněním. Studenti se také dozvěděli, jak správně postupovat, pokud k poranění kontaminovaným předmětem nebo nástrojem dojde.

Vedení fakulty i studenti velmi pozitivně hodnotili kvalitu výuky, a především zaměření na praktické dovednosti.

 

Mgr. Klára Dvořáková a Mgr. Veronika Zachová

Pracovní skupina Bezpečnost personálu