Pracovní skupina

bezpečnost personálu

Na zdravotnická zařízení a jejich personál jsou kladeny vysoké nároky stran kvality poskytované zdravotnické péče. Zajištění péče o pacienty však není možné bez zajištění zdraví a bezpečnosti zdravotnického personálu. Zvyšování bezpečí zdravotnických pracovníků se stalo cílem nejenom pro zaměstnavatele, ale i další instituce. V České republice byla vytvořena pracovní skupina Bezpečnost personálu, která vznikla v roce 2009 při Aesculap Akademii pod záštitou ČAS. Její hlavní náplní je příprava a šíření podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení především v oblasti bodných poranění a rizik profesionálních nákaz a v dalších okruzích.

Pracovní skupina Bezpečnost personálu vznikla v roce 2009 při Aesculap Akademii pod záštitou České asociace sester. Skupina se zaměřuje na bezpečnost personálu v našich nemocnicích, edukaci, přípravu podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení v dalších okruzích.

Pracovní skupina Bezpečnost personálu je složena z devíti členů vykonávajících odbornou praxi v lékařských i nelékařských povoláních. Záštitu nad prací skupiny převzala i Česká asociace sester.

 

Mgr. Kateřina Ciorová
staniční sestra ARO, Městská nemocnice Ostrava

Mgr. Tomáš Glac
staniční sestra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava

Mgr. Markéta Karlecová
Sestra pro intenzivní medicínu, KARIM, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Ludmila Kocourková
Vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5
Člen The European Violence in Psychiatry Research Group

PhDr. Dagmar Škochová, MBA
odborný garant vzdělávání NZP, odbor vzdělávání
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Předsedkyně traumatologicko – ortopedické sekce ČAS

PhDr. Jana Toufarová
Sestra pro intenzivní péči, KARIM, FN Brno

Mgr. Veronika Zachová
Sestra pro intenzivní péči, I. chirurgická klinika Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Stomasestra

RNDr. Jaroslava Zelenková
Odborný poradce ve zdravotnictví

Bc. Tomáš Kovrzek
Administrátor pracovní skupiny
Odborný garant Aesculap Akademie