Pracovní skupina

bezpečnost personálu

Na zdravotnická zařízení a jejich personál jsou kladeny vysoké nároky stran kvality poskytované zdravotnické péče. Zajištění péče o pacienty však není možné bez zajištění zdraví a bezpečnosti zdravotnického personálu. Zvyšování bezpečí zdravotnických pracovníků se stalo cílem nejenom pro zaměstnavatele, ale i další instituce. V České republice byla vytvořena pracovní skupina Bezpečnost personálu, která vznikla v roce 2009 při Aesculap Akademii pod záštitou ČAS. Její hlavní náplní je příprava a šíření podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení především v oblasti bodných poranění a rizik profesionálních nákaz a v dalších okruzích.

Pracovní skupina Bezpečnost personálu vznikla v roce 2009 při Aesculap Akademii pod záštitou České asociace sester. Skupina se zaměřuje na bezpečnost personálu v našich nemocnicích, edukaci, přípravu podkladů standardních ošetřovatelských postupů a doporučení v dalších okruzích.

Pracovní skupina Bezpečnost personálu je složena z devíti členů vykonávajících odbornou praxi v lékařských i nelékařských povoláních. Záštitu nad prací skupiny převzala i Česká asociace sester.

 

Mgr. Kateřina Ciorová
Staniční sestra ARO, Městská nemocnice Ostrava

Mgr. Tomáš Glac
Staniční sestra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava

Mgr. Markéta Karlecová
Sestra pro intenzivní medicínu, KARIM, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Ludmila Kocourková
Vrchní sestra Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5
Člen The European Violence in Psychiatry Research Group

PhDr. Dagmar Škochová, MBA
Odborný garant vzdělávání NZP, odbor vzdělávání
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Předsedkyně traumatologicko – ortopedické sekce ČAS

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.
Klinický farmaceut, Masarykův onkologický ústav

PhDr. Jana Toufarová
Sestra pro intenzivní péči, KARIM, FN Brno

Mgr. Veronika Zachová
Sestra pro intenzivní péči, I. chirurgická klinika Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Stoma sestra

RNDr. Jaroslava Zelenková
Odborný poradce ve zdravotnictví

Bc. Tomáš Kovrzek
Administrátor pracovní skupiny
Odborný garant Aesculap Akademie