Úprava, ředění a podávání léčiv

Správná úprava léčiv a způsob jejich podání jsou společně se správně zvoleným léčivem, jeho dávkou a řadou dalších aspektů předpoklady pro bezpečnou a účinnou farmakoterapii.

Úprava léčiv je více či méně náročný proces v závislosti na tom, o jakou úpravu jaké lékové formy se jedná. Nicméně vždy vyžaduje pozornost, přesnost, čas a vnímavost k jištění vlastní bezpečnosti personálu, který úpravu provádí. Je třeba si uvědomit, že například roztoky antibiotik upravované pro intravenózní podání jsou koncentrované, a tak jakákoli expozice může u vést u predisponovaných jedinců k projevům toxicity a přispívá k rozvoji rezistence.

V rámci Pracovní skupiny Bezpečnost personálu se snažíme se edukovat zdravotnické pracovníky o rizicích chronické expozice léčivům, soustředíme na pomůcky a postupy, které mohou pomoci rizika expozice minimalizovat a v neposlední řadě je našim zájmem prevence medikačních pochybení, nimž bohužel dochází nejen při úpravě a podávání léčiv.

Léky s největším rizikovým potenciálem pro pacienty

Studie upozorňující na medikační pochybení v souvislosti s intravenózně podávanými léčivy, kterou vydala v roce 1999 americká komise pro akreditaci zdravotnických zařízení (Joint Commission Internatio...

Celý článek

Léky s největším rizikovým potenciálem pro zdravotníky

Pojmem profesní expozice se rozumí profesní zátěž chemickými (toxickými) látkami, které mohou negativně působit na zdraví pracovníků. Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdrav...

Celý článek

Bezpečná infuzní terapie a příprava léčiv

Významným rizikovým momentem celého procesu intravenózní terapie je samotná příprava léčiva určeného k intravenóznímu podání. Jedná se o časově i pracovně náročný proces složený z mnoha kroků, přičemž...

Celý článek

Uzavřená infuzní linka

Infuzní linka je souborem všech infuzních setů, spojovacích hadiček, dávkovačů, trojcestných kohoutů, filtrů a dalších komponent důležitých pro aplikaci infuzní terapie, kterou vstupujeme do krevního řečiště pacienta. V praxi většinou infuzní linku sestavuje všeobecná sestra. Na její pečlivé práci a…

Celý článek