Co je Bezpečnost personálu

Zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu své profese vystaveni celé řadě rizik. Stránky Pracovní skupiny Bezpečnost personálu se soustřeďují nejen na prevenci poranění ostrými předměty a nákazy kontaminovaným biologickým materiálem, ale i na další okruhy, v nichž lze zamezit zdravotním následkům výkonu zdravotnického povolání. Příprava doporučených postupů je hlavní náplní Pracovní skupiny Bezpečnost personálu a uplatněním Směrnice Rady Evropské unie 2010/32/EU v praxi.

Celý článek

VIDEO – Základní pravidla pro oblékání a svlékání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) u COVID-19

Jak správně polohovat pacienta do pronační polohy? Naučte se to podle videa.

Pronační poloha patří mezi rescue postupy používané u pacientů se závažným plicním onemocněním. Cílem tohoto postupu je zlepšení oxygenačních parametrů a snížení možného poškození plic. Zvlášť v době pandemie toto téma nabývá na aktuálnosti, protože  pronační poloha se velmi často využívá právě u pacientů s těžkým průběhem onemocnění Covid-19.

Podívejte se na edukační videa, která ukazují, jak jednoduše přetočit pacienta do pronační polohy 135° (tzv. kraulové polohy) a zpět v tříčlenném ošetřovatelském týmu.

 

Používáte správnou ochranu proti respiračním nákazám včetně COVID-19, víte jak správně používat ústní roušky a respirátory?

Používáte správnou ochranu proti respiračním nákazám včetně COVID-19, víte jak správně používat ústní roušky a  respirátory?

Základní pravidla použití jsou ke stažení

ZDE

Hledáte doporučený postup oblékání a svlékání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) u COVID-19?

Hledáte doporučený postup oblékání a svlékání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) u COVID-19?

Naleznete ho na stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

ZDE

Pracovní skupina Bezpečnost personálu na Colours of Sepsis

Co jsou to riziková léčiva? Co jsou to nebezpečná léčiva? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jak postupovat při likvidaci úniku cytostatik? Kolik párů a jakých rukavic bychom při likvidaci měli použít? Jak zac...

Celý článek

Jak se bránit, naučí zdravotníky speciální kurzy.

„Agresivní pacient na mě mířil pistolí, jiný mě ohrožoval žiletkou a teď naposledy jsem dostala ránu do hrudníku a s poraněným žebrem jsem zůstala v pracovní neschopnosti," popisuje sestra z chirurgic...

Celý článek

Léky s největším rizikovým potenciálem pro zdravotníky

Pojmem profesní expozice se rozumí profesní zátěž chemickými (toxickými) látkami, které mohou negativně působit na zdraví pracovníků. Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdrav...

Celý článek

Ochrana před expozicí cytotoxickými a jinými nebezpečnými léčivy při praxi

Nová doporučení orgánů Evropské unie, jak se chránit při práci ve zdravotnictví, od definice až po prevenci naleznete v přiloženém dokumentu níže.   Evropská politická doporučení: Zamezení expozici cytotoxickým a jiným nebezpečným léčivům při práci…

Celý článek

Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních…

Celý článek

Proč chránit sebe i pacienta?

Proč by měl zdravotník chránit pacienta? Hlavním důvodem důkladné hygieny je riziko přenosu nozokomiálních nákaz, které snižují bezpečnost léčby. Ačkoli se této problematice věnuje stále větší pozornost, jejich výskyt stoupá. Incidence nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče je pět- až…

Celý článek

Základní pravidla při poranění zdravotníka

Víte, co dělat v případě poranění? Představujeme základní pravidla, jak správně postupovat.   Okamžité poskytnutí první pomoci Při poranění ostrým předmětem Ránu nechte krátkodobě krvácet. Zastavte krvácení. Ránu důkladně vymyjte vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Při kontaminaci očí, úst, kůže…

Celý článek

Jak se bránit, naučí zdravotníky speciální kurzy.

„Agresivní pacient na mě mířil pistolí, jiný mě ohrožoval žiletkou a teď naposledy jsem dostala ránu do hrudníku a s poraněným žebrem jsem zůstala v pracovní neschopnosti," popisuje sestra z chirurgické ambulance FN Královské Vinohrady Hana Ammerová vlastní zkušenosti.

Celý článek