Hygiena a dezinfekce rukou

Proč je hygiena pro zdravotníky důležitá

Zdravotníci – lékaři, zdravotní sestry i další personál – musí dbát na pečlivou hygienu a dezinfekci rukou z důvodu:

  • ochrany pacienta před mikroorganismy přenášenými na rukou (ochrana před nozokomiální nákazou);
  • ochrany sebe sama i zdravotnického prostředí před nebezpečnými mikroorganismy pacienta (ochrana před profesionální nákazou).

Kdy je třeba hygienu rukou provádět?

Existuje pět základní situací, kdy je třeba provádět mytí rukou:

  1. Před kontaktem s pacientem.
  2. Před započetím činnosti vyžadující asepsi.
  3. Po expozici tělesným tekutinám pacienta.
  4. Po kontaktu s pacientem.
  5. Po kontaktu s okolím pacienta.

Proč chránit sebe i pacienta?

Proč by měl zdravotník chránit pacienta? Hlavním důvodem důkladné hygieny je riziko přenosu nozokomiálních nákaz, které snižují bezpečnost léčby. Ačkoli se této problematice věnuje stále větší pozorno...

Celý článek

Správný postup mytí a dezinfekce rukou

Ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem zdravotníků a současně jsou často zdrojem infekcí. Toto riziko je možné snížit důslednou hygienou. Péče o ruce je jedním z nejdůležitějších opatření v pre...

Celý článek

Nozokomiální nákaza

Každý pacient, který je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo se tam podrobí zákroku, je ohrožen nozokomiální nákazou. Je to nákaza, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem pacientů v n...

Celý článek