Rizika spojená s antibiotiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

pracovní skupina Bezpečnost personálu chce i v nadcházejícím roce řešit otázky ochrany zdravotníků při výkonu jejich profese. V letošním roce by se ráda podrobněji věnovala tématu antibiotik a rizikům spojeným s manipulací s nimi.  

Objev antibiotik je spolu s anestézií a aplikací hygienických zásad jedním z nejdůležitějších objevů pro současnou medicínu. Jejich časté a mnohdy neadekvátní používání má ale bohužel i stinné stránky, především v podobě narůstající až alarmující rezistence. V kontextu bezpečnosti personálu ale vnímáme jiné riziko – chemickou expozici zdravotníků koncentrovaným roztokům antibiotik.  

Určitou paralelu lze vnímat v oblasti cytostatik. Víme, že při manipulaci s nimi dochází i přes řadu opatření (v dnešní době jsou cytostatika upravována pouze v lékárně, v izolátoru; podávána s použitím speciálních setů a za použití speciálních ochranných pomůcek) k jejich únikům do prostředí. Na druhé straně se jejich podání týká pouze některých pracovišť. Naproti tomu jsou antibiotika podávána prakticky na všech pracovištích, několikrát denně, upravována jsou na běžné sesterně/místnosti pro úpravu léčiv a mnohdy vůbec bez použití rukavic.   

Jsme si vědomi, že profil toxicity antibiotik a cytostatik je rozdílný a že i antibiotika se vzájemně liší ve své rizikovosti, přesto bychom rádi zmapovali situaci kontaminace pracovišť v České republice a přispěli tak ke zvýšení bezpečnosti personálu při úpravě a podávání antibiotik. 

 

Pokud byste měli jakékoliv podněty k tomuto tématu, rádi byste se zapojili nebo nás chtěli jen informovat o situaci na vašem pracovišti, můžete mě kontaktovat na klara.dvorakova@bbraun.com 

 

Mgr. Klára Dvořáková a PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., BCPS 

Pracovní skupina Bezpečnost personálu