Co je Bezpečnost personálu

Zdravotničtí pracovníci jsou při výkonu své profese vystaveni celé řadě rizik. Stránky Pracovní skupiny Bezpečnost personálu se soustřeďují nejen na prevenci poranění ostrými předměty a nákazy kontaminovaným biologickým materiálem, ale i na další okruhy, v nichž lze zamezit zdravotním následkům výkonu zdravotnického povolání. Příprava doporučených postupů je hlavní náplní Pracovní skupiny Bezpečnost personálu a uplatněním Směrnice Rady Evropské unie 2010/32/EU v praxi.

Celý článek

„Jsi jenom pitomá sestra!“

Časopis Florence vydal článek o novém simulačním kurzu. Velmi aktuálním tématem – praktickým řešením násilných situací ve zdravotnictví – se…

Celý článek

Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od…

Celý článek

Které infekce nás ohrožují nejvíce

Nejčastějšími infekcemi, které mohou být přeneseny krví, jsou virus žloutenky B, C a virus HIV. Někteří pacienti mohou přenášet virů…

Celý článek

Problematika kontaminací pracovišť připravujících cytotoxická léčiva a jejich možná řešení

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“ V České republice jsou pravidla pro přípravu cytotoxických léčiv ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci cytotoxických léčiv však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice.

Celý článek

Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních…

Celý článek

Proč chránit sebe i pacienta?

Proč by měl zdravotník chránit pacienta? Hlavním důvodem důkladné hygieny je riziko přenosu nozokomiálních nákaz, které snižují bezpečnost léčby. Ačkoli se této problematice věnuje stále větší pozornost, jejich výskyt stoupá. Incidence nozokomiálních nákaz na pracovištích intenzivní péče je pět- až…

Celý článek

Základní pravidla při poranění zdravotníka

Víte, co dělat v případě poranění? Představujeme základní pravidla, jak správně postupovat.   Okamžité poskytnutí první pomoci Při poranění ostrým předmětem Ránu nechte krátkodobě krvácet. Zastavte krvácení. Ránu důkladně vymyjte vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Při kontaminaci očí, úst, kůže…

Celý článek

Jak se bránit, naučí zdravotníky speciální kurzy.

„Agresivní pacient na mě mířil pistolí, jiný mě ohrožoval žiletkou a teď naposledy jsem dostala ránu do hrudníku a s poraněným žebrem jsem zůstala v pracovní neschopnosti," popisuje sestra z chirurgické ambulance FN Královské Vinohrady Hana Ammerová vlastní zkušenosti.

Celý článek