Příprava, ředění a podávání léčiv

Z hlediska bezpečnosti pacienta je vždy kladen vysoký důraz na přípravu a podávání intravenózních léčiv, ať již za účelem léčebným, preventivním nebo diagnostickým. Výhodou léčebného použití je rychlý účinek i možnost podání léku tam, kde selhává možnost podat ho enterálně. V praxi se s tímto způsobem podání setkáváme nejčastěji na lůžkových odděleních, z nich má největší zastoupení akutní medicína, jednotky intenzivní péče a ARO, kde vzhledem k možnostem intenzivní medicíny zaznamenáváme stoupající trend. Aby bylo intravenózní podání co nejbezpečnější, je třeba pamatovat i na možná rizika. Jedním z rizik, která ohrožují zdravotníky během přípravy a podávání léčiv je chemická kontaminace.

Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdravotnických pracovníků zdraví nebezpečným lékům.

 

Léky s největším rizikovým potenciálem pro pacienty

Studie upozorňující na medikační pochybení v souvislosti s intravenózně podávanými léčivy, kterou vydala v roce 1999 americká komise pro akreditaci zdravotnických zařízení (Joint Commission Internatio...

Celý článek

Léky s největším rizikovým potenciálem pro zdravotníky

Pojmem profesní expozice se rozumí profesní zátěž chemickými (toxickými) látkami, které mohou negativně působit na zdraví pracovníků. Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdrav...

Celý článek

Bezpečná infuzní terapie a příprava léčiv

Významným rizikovým momentem celého procesu intravenózní terapie je samotná příprava léčiva určeného k intravenóznímu podání. Jedná se o časově i pracovně náročný proces složený z mnoha kroků, přičemž...

Celý článek

Uzavřená infuzní linka

Infuzní linka je souborem všech infuzních setů, spojovacích hadiček, dávkovačů, trojcestných kohoutů, filtrů a dalších komponent důležitých pro aplikaci infuzní terapie, kterou vstupujeme do krevního řečiště pacienta. V praxi většinou infuzní linku sestavuje všeobecná sestra. Na její pečlivé práci a…

Celý článek