„Bezpečnosť personálu“ už aj na Slovensku

V roku 2020 si Aesculap Akadémia dala za cieľ rozšíriť a uplatniť pozitívne skúsenosti s činnosťou pracovnej skupiny v ČR aj na Slovensku. Vznikla myšlienka vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov z radov zdravotníckych pracovníkov a pripraviť koncept s prihliadnutím na legislatívu Slovenskej republiky. V mesiacoch máj – jún 2020 boli oslovení odborníci z rôznych oblastí a vznikla tak pracovná skupina „Bezpečnosť personálu SK“. Ta mala svoje prvé stretnutie 22. 6. 2020 v Bratislave

Bezpečnosť personálu a edukácia na prvom mieste

Pracovníci v zdravotníctve sú pri svojej práci vystavení mnohým rizikám. Na jednej strane sa zvyšujú nároky na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s využívaním nových technológií a liečiv, a na druhej strane často dochádza k zvyšovaniu nebezpečenstva pre zdravotníkov. Zvyšovanie bezpečnosti personálu sa tak stáva prioritou nielen pre zamestnávateľov, ale aj iné inštitúcie. Na základe týchto skutočností vytvorila Aesculap Akadémia v Českej republike pracovnú skupinu „Bezpečnosť personálu CZ“, ktorú tvoria odborníci z rôznych oblastí zdravotníctva. Pracovná skupina vznikla pod záštitou ČAS. Skupina sa zameriava na bezpečnosť personálu v nemocniciach, edukáciu, prípravu štandardných postupov a odporúčaní. Jej hlavnými témami sú:

  1. Poranenie ostrými predmetmi
  2. Príprava, riedenie a podávanie liečiv
  3. Hygiena a dezinfekcia rúk
  4. Riziko profesionálnych nákaz
  5. Násilie v zdravotníctve

Aktuálnym témam sa venuje prostredníctvom workshopov, kurzov, prezentácií a účasti na seminároch a kongresoch odborných spoločností. Prehľadný súhrn jej činnosti je dostupný pre každého na jej webových stránkach: bezpecnostpersonalu.cz.

Po vzore Českej republiky pracovná skupina už aj na Slovensku

V roku 2020 si Aesculap Akadémia dala za cieľ rozšíriť a uplatniť pozitívne skúsenosti s činnosťou pracovnej skupiny v ČR aj na Slovensku. Vznikla myšlienka vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov z radov zdravotníckych pracovníkov a pripraviť koncept s prihliadnutím na legislatívu Slovenskej republiky. V mesiacoch máj – jún 2020 boli oslovení odborníci z rôznych oblastí a vznikla tak pracovná skupina „Bezpečnosť personálu SK“. Ta mala svoje prvé stretnutie 22. 6. 2020 v Bratislave, a od prvého momentu sa vrhla do práce. Všetci členovia skupiny sa zhodli, že vytvorenie takejto skupiny na Slovensku je prínosom a podporou pre zaručenie bezpečnosti personálu na našich pracoviskách. Sú radi, že môžu nadviazať na bohaté skúsenosti kolegov z Českej republiky a pokračovať v cieľoch Aesculap Akadémie na Slovensku. Pracovná skupina sa bude pravidelne stretávať v trojmesačných intervaloch. S jej činnosťou sa môžete už čoskoro oboznámiť na jej webových stránkach: bezpecnostpersonalu.sk, ktoré sú momentálne v prípravnej fáze.

Akékoľvek podnety a návrhy môžete už teraz adresovať administrátorovi pracovnej skupiny: jana.hicikova@bbraun.com.