Bezpečnost personálu ve světě

Zdravotničtí pracovníci se při práci potýkají s celou řadou rizik, včetně poranění ostrými předměty, škodlivých expozic chemickým látkám, poranění zad, latexové alergii a násilí a stresu. Přestože je možné těmto rizikům předcházet nebo omezit vystavení zdravotnických pracovníků, zdravotničtí pracovníci na pracovišti i nadále – přes preventivní opatření trpí zraněními a nemocemi. Případy nefatálních pracovních úrazů a nemocí u zdravotnických pracovníků tak patří ze všech průmyslových odvětví k nejčastějším.

https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcare/default.html

V současné době svět (a v první linii zdravotnické pracovníky) nejvíce sužuje pandemie COVID 19. Určitou zkušenost pro ochranu pracovníků ve zdravotnictví, můžeme nalézt z dob epidemie virem Ebola. Nápady jako např. zvýšit svou bdělost a klidněji spát můžeme nalézt např. ZDE.

 

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.