Hledáte doporučený postup oblékání a svlékání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) u COVID-19?

Naleznete ho na stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí

ZDE