Násilné projevy v době COVIDU jsou stále častější

 

Od začátku šíření nákazy covid-19 veřejnost poskytuje zdravotníkům větší podporu, solidaritu a vděčnost než kdykoli předtím. Na druhou stranu jsou zdravotníci po celém světě vystaveni rostoucímu počtu útoků ze strany pacientů, které souvisí právě s pandemií koronaviru.

Tato bezprecedentní a zcela mimořádná situace, v níž se nacházíme už více než rok, prokázala, že zdravotnická zařízení, pacienti, zdravotničtí pracovníci i jejich rodiny se mohou stát – a stále častěji se stávají – terčem násilí. Tento alarmující trend vyvolává nutnost zavedení nových opatření na ochranu zdravotníků před násilnými činy. Během pandemie covid-19 je ochrana zdraví a životů poskytovatelů zdravotní péče v první linii více než kdy jindy zásadní pro zajištění lepší globální reakce.

Světová zdravotnická organizace na svých stránkách zveřejnila článek, v němž mapuje podstatu útoků souvisejících s covid-19, popisuje jejich důsledky a věnuje se roli stigmatu při jejich řízení. Zároveň přináší stručný přehled opatření přijatých k minimalizaci dopadu násilí ve zdravotnictví, které se stalo smutným fenoménem poslední doby.

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

 

Videozáznam webináře z 4.5.2021. Cílem webináře bylo společně sdílet možné příčiny neklidu pacienta na jednotce intenzivní péče a hledat správné a bezpečné postupy, jak pečovat o neklidné pacienty v náročné, každodenní praxi.