Ostrava opět zářila v barvách sepse

Poslední lednový týden tohoto roku se sjeli odborníci nejen z oblasti intenzivní medicíny do Ostravy. Konal se zde již po 25. festival intenzivní medicíny COLOURS OF SEPSIS. Z komorního setkání sedmadvaceti lékařů před pětadvaceti lety, vznikl jeden z největších evropských kongresů, s letošními dvěma tisíci účastníky. Jen na „sesterskou sekci“ bylo registrováno 660 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Letošní ročník byl jubilejní. Jednalo se o 25. ročník Colours of sepsis (dříve Postgraduální kurz sepse a MODS), 20. ročník sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči, 10. ročník Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči a 5. ročník Dne mladých intenzivistů. A ještě jedno jubileum – v letošním lednu to bylo 20 let od založení Česko-Slovenského fóra pro sepsi.

V sekci nelékařů bylo 63 přednášejících a autorů posterů. Setkání mělo samozřejmě mezinárodní rozměr. O tom svědčila účast zahraničních autorů ze Slovenska, Rakouska, Německa a Velké Británie.

  1. Postgraduální kongres sester v intenzivní péči byl zahájen v úterý 24. ledna blokem přednášek, věnovaných léčebným a diagnostickým postupům u pacienta v sepsi. Hlavní řečník tohoto bloku byl Simon Clare z University College London Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom. Simon velmi poutavě a zajímavě přednesl svůj příspěvek na téma: Aseptic non touch techniques and their benefits. Základním mottem jeho přednášky byla opakovaně položená otázka: „Kdo z vás byl letos proškolen v KPR? Kolikrát jste již letos KPR prováděli v reálu? Kdy naposledy jste byli proškoleni v aseptických technikách? Jak často pracujete nebo máte pracovat asepticky..?“ ANTT (Aseptic Non Touch Technique) je praktický návod Asociace pro bezpečnou aseptickou praxi, což jsou mezinárodní standardy pro aseptické techniky. ANTT byly zahrnuty, jako klinický standard pro aseptickou techniku, v rámci vydání Infusion Therapy Standard of Practise 2021.

The Association for Safe Aseptic Practice není českým posluchačům neznámá. Kolega Simona Clareho Stephen Rowley představil ANTT na III. mezinárodní konferenci prevence infekcí v listopadu roku 2022 v Praze, kterou tradičně pořádá Aesculap Akademie.

 

 

Druhý dopolední blok byl věnován transplantační medicíně.

 

Tady se představili transplantační koordinátoři z několika transplantačních center ČR. Byla premiérově přednesena transplantační statistika za uplynulý rok, následně koordinátoři z pražského IKEMu představili speciální přístroj pro normotermní transport bijícího srdce odebraného od kadaverozního dárce. Blok uzavřela přednáška na téma obchodu s lidskými orgány.

Odpolední část sesterské sekce zahájil blok přednášek věnovaný urgentní a přednemocniční medicíně s tématy jako jsou aplikace plné krve v přednemocniční péči, dále byl prezentován program e-CPR, který byl spuštěn v ECMO centru FN Ostrava. Přednáška „ECMO, jako součást KPR“ byla v elektronickém hlasování účastníků vyhlášena jako nejlepší přednáška v sekci nelékařů.

Následoval blok zajímavých kazuistik a úterní programu uzavřela panelová Pro-Con diskuze s tématy interakce lékařů a sester.

Zajímavostí, která byla k vidění po celý úterní program, byl sanitní vůz aktivních záloh agentury vojenského zdravotnictví z Těchonína. Vojenští zdravotníci přímo ve voze předváděli pomůcky a prostředky, které slouží k transportu pacienta s vysoce nakažlivou nákazou. Zájemci mohli vyslechnout nejen odborná témata a zážitky vojáků, ale mohli si hlavně všechny pomůcky a prostředky vyzkoušet na vlastní kůži.

 

Středa patřila tradičně workshopům a praktickým ukázkám.

 

Ranní blok „Na poloze záleží“ zahájili pracovníci Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Ukázka byla zaměřena na polohování v intenzivní péči. Efekt jednotlivých poloh byl účastníkům demonstrován pomocí impedanční tomografie plic přímo v sále.

Druhou praktickou přednáškou byl workshop sester z Oddělení pediatrické resuscitační péče FNO s názvem AnaConda. Přednášející demonstrovali využití inhalační anestezie/sedace v intenzivní a resuscitační péči. Součástí byla ukázka sestavení jednoduchého aplikačního zařízení a samotná péče o pacienta.

V popoledním programu se musel najít úplně každý – v první část, kterou vedli lékaři Daniel Suk a Mahulena Exnerová z Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha představili posluchačům téma: Emoce na JIP – snazší komunikace o těžkých tématech. Hned po tomto zajímavém tématu nastoupil na pódium pro přednášející doktor Lukáš Humpl, který pracuje nejen jako mluvčí Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje, ale také jako psycholog a intervent v přednemocniční péči. Ten přítomné seznámil, ve své přednášce „Umíme myslet sami na sebe? Aneb i zdravotník je člověk“ s technikami, jak se v náročné profesi vyrovnat se stresem a užít si duševní hygienu.

Novinkou letošního jubilejního ročníku byl ultrazvukový workshop pro sestry, o který byl nevídaný zájem. To dokazuje chuť sester se nejen vzdělávat v teoretických znalostech, ale i v praktických dovednostech. Cílem workshopu bylo seznámit sestry s orientačním vyšetřením pacienta pomocí ultrazvuku a jeho využití při zavádění invazivních vstupů.

Středeční blok byl zakončen besedou s PhDr. Martinem Šamajem, mmj. soudním znalcem v obru ošetřovatelství. Jeho poutavá přednáška v bloku s názvem Soudně znalecká činnost v oboru organizace a řízení zdravotnictví vyvolala velmi zajímavou diskuzi. V besedě, kterou připravil na reáliích fatálního případu mladého muže, jasně dokládal, jak důležité je precizní vedení zdravotnické dokumentace, která nejen zaznamenává proces péče a léčby pacienta, ale personál chrání před možným právním sporem.

Po celou dobu kongresu byli přítomni ve velkém sále a přilehlých prostorách kongresového hotelu vystavovatelé, kteří představili návštěvníkům novinky, ve svém portfoliu přístrojů, zdravotnických pomůcek a prostředků. Mimo přednáškové sály probíhala setkání kolegů z různých koutů České i Slovenské republiky. Ukázalo se, že ostravský kongres je vyhledávanou nejen odbornou akcí přesahující hranice střední Evropy.

Už nyní pořadatelé pracují na programu 26. Ročníku Colours of Sepsis. Tak si ho nenechte ujít!

 

Mgr. Tomáš Glac

Pracovní skupina Bezpečnost personálu