Podávejte antibiotika chytře

Rozhodnutí o cestě podání je úlohou lékaře a cesta podání by měla být jednoznačně specifikovaná v ordinaci. Sestra ale v tomto rozhodnutí sehrává nezpochybnitelnou roli. Australský článek zdůrazňuje benefity z nižšího rizika infekce a menší náklady. V ČR je otázka úspory nákladů velmi diskutabilní, co je ale jisté je nižší riziko poranění i chemické expozice personálu při převodu pacienta z intravenózních roztoků na perorální tablety. Autoři článku zdůrazňují, že ne vždy je tento převod možný a racionální, ale zkuste se zamyslet, zda ve Vaší praxi není alespoň malý prostor pro změnu přístupu.

CELÝ ČLÁNEK

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.