Pracovní skupina Bezpečnost personálu na Colours of Sepsis

Co jsou to riziková léčiva? Co jsou to nebezpečná léčiva? Jaký je mezi nimi rozdíl? Jak postupovat při likvidaci úniku cytostatik? Kolik párů a jakých rukavic bychom při likvidaci měli použít? Jak zacházet s parenterální výživou a jak ji chránit? To všechno jsou otázky, na které účastníci získali odpovědi během našeho workshopu Bezpečná úprava léků.

Workshop byl součástí 7. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči konaného v rámci Colours of Sepsis v Ostravě v roce 2020. Tak, jak jsme zvyklí z minulých let, workshop tvořily tři základní celky protknuté sjednocující linií v podobě rizika expozice (personálu) či rizika kontaminace (produktu).

První část workshopu byla věnovaná obecně prevenci chemické expozice, představení různých druhů přepouštěcích trnů, jejich výhod a limitů v běžné praxi a díky práci s modrým simulačním roztokem léčiva bylo jasně vidět, kde k expozici i přes opatrnost a zkušenost dochází. Modrý simulační roztok léčiva jsme použili i při přípravě úvodního videa s názvem “Tak takhle ne”.

Druhá část workshopu se věnovala relativně vzácnější problematice cytostatik. Simulovali jsme zde situaci z praxe, kdy neopatrnou manipulací došlo k rozpojení setu a úniku cytostatika na podlahu. Asi každý, kdo přišel do styku s cytostatiky, viděl set pomůcek k likvidaci havárie (havárií nazýváme únik i několika málo mililitrů koncentrovaného roztoku cytostatika), málokdo už se ale dostal k praktickému použití všech komponent. Demonstrován byl postup od začátku – tedy jak ošetřit pacienta, jak se obléct do ochranného obleku, jak setřít roztok cytostatika – až do konce – jak se správně svléct z ochranného obleku a uložit veškerý použitý materiál do pytlů k likvidaci.

Třetí část workshopu byla opět zaměřena na každodenní problematiku jednotek intenzivní péče, a to na manipulaci s parenterální výživou. Důraz byl kladen na rozlišení elektrolytových a bezelektrolytových výživ, výživ určených k podání pouze centrálním žilním katetrem nebo vhodných i pro podání do periferie. V návaznosti na již zmíněné úvodní video bylo zdůrazněno i použití fotoprotektivních obalů vaků i fotoprotektivních setů při použití léčiv a aditiv citlivých na světlo. A abychom nezůstali pouze u teorie, demonstrovali jsme inkompatibilitu parenterální výživy a vybraných koncentrovaných elektrolytů, které zapříčinily rozpad emulze a oddělení tukové vrstvy. Právě uvedená simulace nám připomněla důležitost samostatného lumen katetru pouze pro parenterální výživu a používání adekvátních filtrů, které zachytí případné sraženiny ještě před vstupem do žilního systému pacienta.

Spokojený organizační tým bezprostředně po workshopu Bezpečná úprava a podávání léků na kongresu Colours of Sepsis

Všech přibližně 650 účastníků workshopu jsme vyzývali k aktivní účasti formou hlasování o správných odpovědích na otázky k jednotlivým okruhům. Chcete si vyzkoušet odpovědět na tyto otázky také? Máte možnost zde. V úplném závěru jsme účastníky vyzvali, aby si zkusili sumarizovat pět nejzásadnějších poznatků právě končícího workshopu a stejnou otázku jsme nakonec položili i jednotlivým lektorům. Jaký byl výsledek?
Rukavice si vezmu i pro úpravu běžných antibiotik a dalších protiinfekčních léčiv,” říká Jana Toufarová k tématu prevence chemické expozice. Navazuje na ni Tomáš Kovrzek: ”Snažím se mít vždy bariéru mezi léčivem a vlastní pokožkou.” Host pracovní skupiny, Veronika Jakoubková, která s Tomášem Kovrzkem připravovala část o úniku cytostatik, zdůrazňuje: “Hlavně zachovat klid!” “Po přidání mikronutrientů a vitamínů k parenterální výživě nezapomenout řádně promíchat celý obsah,” upozorňuje Kateřina Ciorová a Tomáš Glac vyzývá ke striktnímu dodržování pokynů výrobce aditiv i parenterální výživy.

Workshop měl velmi dobré závěrečné hodnocení a většina hlasujících účastníků by jeho absolvování doporučila svým kolegům.

Děkujeme tímto účastníkům za podporu a hostům pracovní skupiny – Bc. Veronice Jakoubkové a Mgr. Lucii Dvořákové za pomoc při přípravě workshopu a těšíme se na viděnou při dalších příležitostech!