Praktický náhled na téma dezinfekce ploch v zóně pacienta

Dezinfekce je nedílnou součástí protiepidemického režimu ve zdravotnických zařízeních. Důsledné a správné provádění dezinfekce patří k základním stavebním kamenům prevence výskytu nemocničních infekcí. Jak uvádí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), je výskyt infekcí spojených se zdravotní péčí v incidenci 5–7 %. Nemocniční nákazy na pracovištích intenzivní péče významně převyšují počty těchto nákaz u pacientů hospitalizovaných na standardním oddělení. Předpokládá se, že až 50 % infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče se lze vyhnout, jinými slovy jsou preventabilní.

Zóna pacienta zahrnuje pacientovu intaktní pokožku a všechny neživé objekty, kterých se pacient dotýká nebo jsou s ním v přímém fyzickém kontaktu (např. zábrany, stolek, lůžkoviny, židle, infuzní sety, monitory, ovládací prvky a další zdravotnické vybavení). Plochy a povrchy v zóně mohu být významným rezervoárem patogenů, proto bychom se měli na dezinfekci ploch v zóně pacienta významně zaměřit.

Zvlášť významnou péči si zaslouží high-touch povrchy (ovládací panely, dotykové monitory, ultrazvukové sondy apod.). Na dezinfekci těchto citlivých materiálů je kladen velký důraz – zejména kvůli materiálové kompatibilitě. Většina dezinfekčních prostředků používaných v zóně pacienta je založena na bázi alkoholu. Je tedy nutné stanovit optimální pracovní postupy a vhodné prostředky s požadovaným spektrem účinnosti, optimálním expozičním časem a materiálovou kompatibilitou.

Důležitým bodem je dodržení expozice, která je dána normou EN 14855 pro dezinfekční prostředky na kontaktní plochy s maximálně 5minutovou expozicí a normou EN 16615 pro utěrky s expozicí do jedné minut

Dělení dezinfekčních prostředků dle spektra účinnosti:

• A – baktericidní
• B – plně virucidní
• B+ – omezeně virucidní
• (B) – virucidní na obalené viry
• T – tuberkulocidní
• M – mykobaktericidní
• C – sporicidní
• V – fungicidní

K dezinfekci v zóně pacienta se doporučuje otírání ploch a předmětů ready to use, tedy již navlhčenými ubrousky. Výhodou většiny takto balených ubrousků (ať už z originálního balení, nebo z doplňovací dózy) je jejich okamžitá dostupnost, v některých případech možnost použití bez rukavic, jasně daná koncentrace, možnost použití až několik měsíců po otevření, krátký expoziční čas a dobrá kompatibilita s citlivými materiály.

K provedení dokonalé dezinfekce je nutné celou plochu kompletně namočit a dodržet expoziční čas. Použitím jednorázových dezinfekčních ubrousků, které po otěru dané plochy vyhodíme, bráníme také křížové kontaminaci, k níž může dojít za použití systému jedné utěrky a dezinfekčního roztoku připraveného v běžném kbelíku.

Dezinfekce postřikem je určena pro porézní a těžko otíratelné povrchy. Nevýhodou postřiku je to, že obsluha je vystavena vdechnutí chemického aerosolu, a také fakt, že po postřiku musí být proveden i otěr, aby byl celý povrch předmětu pokryt dezinfekčním roztokem. Velmi často také dochází k nerovnoměrnému nanesení a nadužívání dezinfekčního prostředku ve formě aerosolu právě s cílem pokrýt celý povrch plochy nebo zdravotnického prostředku.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme k dezinfekci instrumentačních stolků, nočních stolků a ploch v okolí pacienta použití dezinfekčních ready to use ubrousků. Na high-touch povrchy, jako jsou ovládací obrazovky monitorů, ventilátorů či dávkovací techniky, používejte ubrousky určené pro citlivé materiály. Zvýšenou pozornost věnujte také dezinfekci ultrazvukových sond, které mohou být vzhledem k rutinnímu používání významným vektorem přenosu nákazy na JIP. K dezinfekci těchto sond používejte jednorázové dezinfekční ubrousky určené pro citlivé materiály. S ohledem na možnou chemickou kontaminaci a nadspotřebu dezinfekce se vyhněte aplikaci dezinfekce ve formě rozprašovače aerosolu. A pokud dezinfekci postřikem musíte použít, aplikujte pěnu či aerosol těsně nad podložkou nebo přímo na jednorázovou utěrku, kterou následně provedete otěr daného předmětu nebo plochy. Vytvořte celistvý vlhký film, který pokryje celou plochu.

 

Mgr. Tomáš Glac