Studie duševního zdraví zdravotnických pracovníků během pandemie COVID-19

Na přelomu ledna a února 2020 proběhla v Číně v omezeném rozsahu studie, zaměřená na duševní zdraví zdravotníků pracujících na COVID jednotkách. Šetření se zúčastnilo 1257 zdravotnických profesionálů z 34 nemocnic přímo z epicentra pandemie Wuhan, provincie Hubei, ale i mimo tuto oblast. Značná část účastníků studie měla příznaky deprese, úzkosti, nespavosti a celkový pocit tísně. Závažnější úroveň těchto příznaků se vyskytla mezi zdravotníky pracujícími v první linii přímo ve Wuhan. Stres více prožívaly sestry (mladého věku) a  ženy v první linii, ve srovnání s těmi, kteří byli lékaři, muži a pracovníky mimo Wuhan či provincii Hubei. Podobná studie již proběhla během epidemie SARS. I zde se ukázalo, že sestry mají větší předpoklad pro rozvoj stresu (deprese, nespavosti, úzkosti a tísně) během epidemie infekční choroby než lékaři. Ochrana zdravotnických pracovníků a především jejich duševního zdraví je důležitou součástí opatření v oblasti veřejného zdraví pro řešení pandemie COVID-19.

ODKAZ NA STUDII

Mgr. Markéta Karlecová