Vhodné zdravotnické prostředky snižují rizika poranění zdravotníků

27. ledna 2022

Úprava intravenózních léčiv patří mezi časté ošetřovatelské výkony na lůžkových odděleních, kde je podávána infuzní terapie. V rámci této činnosti může zdravotníky ohrozit řada různých rizik, mezi něž patří poranění ostrými předměty (např. injekční jehlou nebo skleněnou ampulí) či kontaminace chemickými látkami (např. koncentrovanými roztoky léčiv včetně antibiotik). Proto jako součást komplexního přístupu ke snižování výše zmíněných rizik různé národní i nadnárodní standardy doporučují technické prostředky, které brání chemické a antibiotické kontaminaci. Mezi jinými se k nim řadí systémy pro uzavřený přenos léčiv a prostředků bránících poranění injekční jehlou.

Praktické tipy pro bezpečnou úpravu léčiv na oddělení

Před poraněním ostrými předměty chrání:
  1. tupá jehla, která je určena výhradně k použití pro úpravu léčiva a pouze na jedno použití
  2. aspirační slámka s integrovaným 5μm filtrem pro aspiraci roztoků ze skleněných ampulí do stříkaček Luer
Před poraněním ostrými předměty a chemickou nebo antibiotickou kontaminací chrání:
  1. přepouštěcí adaptéry pro úpravu a přípravu léčiv aspirační trny pro přidávání nebo odběr roztoků do a z více dávkových kontejnerů s integrovaným vzduchovým filtrem zadržujícím bakterie nebo aerosol a filtrem pevných částic
  2. aspirační trny pro přidávání nebo odběr roztoků do a z více dávkových kontejnerů s integrovaným vzduchovým filtrem zadržujícím bakterie nebo aerosol a filtrem pevných části
Před chemickou nebo antibiotickou kontaminací chrání:
  1. konektory zabraňující expozici nebezpečným léčivům – vytvořením uzavřeného systému během přípravy léčivého přípravku a jeho intravenózního podávání injekční stříkačkou

Znáte nebo používáte další zdravotnické prostředky, které pomáhají chránit personál? Sdílejte s námi tyto informace a zkontaktujte koordinátora pracovní skupiny Bezpečnost personálu Bc. Tomáše Kovrzka (tomas.kovrzek@bbraun.com).

 

Bc. Tomáš Kovrzek

Zdroje:
https://www.osha.gov/hazardous-drugs/controlling-occex
https://bezpecnostpersonalu.cz/wp-content/uploads/2020/06/Ochrana_a_bezpecnost_.pdf
http://www.nemlek.cz/images/dokumenty/doporucenepostupy/doporucenepostupyfinal/Stabilita%20_infuzi_sim1.pdf
Infusion therapy, Standards of practise, INS 2021