Bezpečná infuzní terapie a příprava léčiv

Významným rizikovým momentem celého procesu intravenózní terapie je samotná příprava léčiva určeného k intravenóznímu podání. Jedná se o časově i pracovně náročný proces složený z mnoha kroků, přičemž každý z nich přispívá k riziku medikačního pochybení. Při přípravě intravenózního léčiva dochází nejčastěji:

  • k podání chybné dávky;
  • k záměně léčiva;
  • k nedodržení aseptického postupu;
  • k chybám v označení léčiva.
  • k chemické kontaminaci personálu
  • k partikulární kontaminaci

 

Pracovní skupina Bezpečnost personálu upozorňuje na následující doporučení, která se týkají bezpečné infuzní terapie a přípravy léčiv:

 

Dokumenty ke stažení

 

Aesculap Akademie pravidelně připravuje vzdělávací akce zaměřené na bezpečnost zdravotnického personálu.
Máte-li zájem zúčastnit se, neváhejte nás kontaktovat.