Základní pravidla při poranění zdravotníka

Víte, co dělat v případě poranění? Představujeme základní pravidla, jak správně postupovat.

 

Okamžité poskytnutí první pomoci

 • Při poranění ostrým předmětem
  1. Ránu nechte krátkodobě krvácet.
  2. Zastavte krvácení.
  3. Ránu důkladně vymyjte vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky.
 • Při kontaminaci očí, úst, kůže nebo sliznic biologickým materiálem
  1. Zasažené místo pořádně vymyjte vodou.

Vždy nahlaste poranění přímému nadřízenému a proveďte zápis*

Důležité údaje pro vyhodnocení události!

 1. Kde, čím a při jaké činnosti bylo poranění (kontaminace) způsobeno.
 2. Případně údaje o osobě, která může být zdrojem infekce.

*) A to i v případě poranění nepoužitým zdravotnickým prostředkem nebo pokud byl použit osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP).

Navštivte závodního nebo ošetřujícího lékaře

 1. Provedení odběru krve poraněného.
 2. Zajistění krve a osoby, jejímž biologickým materiálem došlo ke kontaminaci.

Následná opatření podle výsledku laboratorních vyšetření

 • Při negativním výsledku vyšetření ukončení sledování zdravotního stavu.
 • Při pozitivním výsledku lékařský dohled po předpokládanou inkubační dobu.

Dokumenty ke stažení

Základní pravidla při poranění zdravotnického personálu

 

 

 

Aesculap Akademie pravidelně připravuje vzdělávací akce zaměřené na bezpečnost zdravotnického personálu.
Aktuální přehled kurzů