Léky s největším rizikovým potenciálem pro pacienty

Studie upozorňující na medikační pochybení v souvislosti s intravenózně podávanými léčivy, kterou vydala v roce 1999 americká komise pro akreditaci zdravotnických zařízení (Joint Commission International), ukázala, že většina omylů, které měly závažné důsledky na zdraví a život pacientů, byla způsobena konkrétní skupinou léčiv. Za léčivé přípravky s největším rizikovým potenciálem byly označeny:

  • opioidy;
  • inzulin;
  • koncentrovaný roztok kalia;
  • intravenózní antikoagulancia (heparin);
  • chlorid sodný v koncentraci vyšší než 0,9 %.

Další riziko představují vzduchové bubliny, mikrobiální a partikulární kontaminace, jež může být způsobena pevnými částicemi obsaženými v infuzním roztoku. Pevné částice vznikají např. nesprávnou přípravou léčiva nebo vysrážením inkompatibilních léčiv. Těmto rizikům dokážeme zabránit zapojením filtru do infuzní linky.

Dopročení pro bezpečnou praxi 201201 – Nakládání s koncentrovanými roztoky elektrolytů