Nozokomiální nákaza

Každý pacient, který je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo se tam podrobí zákroku, je ohrožen nozokomiální nákazou. Je to nákaza, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem pacientů v nemocničním prostředí, ať již v ambulantní nebo lůžkové části. Tato infekční komplikace postihuje každého desátého až dvacátého pacienta a zhoršuje průběh základního onemocnění, prodlužuje dobu hospitalizace a zvyšuje náklady na léčbu. Pro pacienta může mít navíc i fatální následky. Přes veškerou snahu o dodržování hygienických standardů se nozokomiální nákazy vyskytují ve všech zdravotnických zařízeních u nás i ve světě. Nebezpečí nozokomiální infekce spočívá ve stále vyšší rezistenci bakteriálních kmenů na dezinfekční a antibakteriální prostředky i antibiotika.

Nejčastější nozokomiální nákazy

  • infekce respiračního traktu
  • infekce močových cest
  • infekce krevního řečiště (sepse)
  • ranné chirurgické infekce

Přes veškerou snahu o dodržování hygienických standardů se nozokomiální nákazy vyskytují ve všech zdravotnických zařízeních u nás i ve světě. Nebezpečí nozokomiální infekce spočívá ve stále vyšší rezistenci bakteriálních kmenů na dezinfekční a antibakteriální prostředky a antibiotika.

Původci nozokomiálních nákaz

Jednou z nejvýznamnějších komplikací při používání infuzní linky je vznik katetrové sepse, která vzniká zavlečením bakterií do krevního řečiště při nesprávné péči o infuzní linku. Původci infekce se liší podle charakteru oddělení a z mikrobiologického hlediska je dělíme na základě barvení podle Grama na grampozitivní (G+) a gramnegativní (G-). Toto dělení je založeno na různé stavbě bakteriální stěny.

Grampozitivní bakterie
Mezi nejznámější patří G+ bakterie způsobující nozokomiální infekce patří Staphylococcus aureus rezistentní na beta-laktamová antibiotika (MRSA), Staphylococcus epidermidis, streptokoky a enterokoky. Infekce MRSA jsou velmi invazivní, ale stále existují antibiotika, případně jejich kombinace, kterými je možné tyto nozokomiální infekci zvládnout.

Gramnegativní bakterie
Gramnegativní bakterie Escherichia coli, pseudomonas, klebsiella, acinetobacter a další natolik virulentní nejsou, ale na druhou stranu mohou být rezistentní na všechna antibiotika, a to může být velký problém. Naštěstí v Evropě tyto bakterie zatím nejsou ve větším měřítku rozšířeny. Výjimku tvoří dva státy, Řecko a Itálie, které už mají s rezistencí na gramnegativní bakterie velký problém. Tyto bakterie se zařazují do několika kategorií nebezpečnosti. Multirezistentní bakterie jsou rezistentní na tři a více skupin antibiotik. Panrezistentní jsou citlivé alespoň na jedno antibiotikum a extreme-drug-resistant (XDR) jsou rezistentní na všechna dostupná antibiotika. Všechny tyto bakterie se často selektují v nemocničním prostředí.

Pacientů nakažených panrezistentními bakteriemi bylo v České republice zatím přibližně do padesáti. Je třeba si dávat pozor na nemocné přicházející z cizích zemí, a to i české občany ošetřené v zahraničí. Jak tyto pacienty ošetřovat, je popsáno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 8/2012.  Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 8/2012