Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních roztoků.

Podle šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu je nejčastější zranění o použitou injekční jehlu, a to v 85,7 %. Většinou k němu nedochází při vlastním zdravotnickém výkonu, ale při likvidaci již použité jehly.

Více než 25 % respondentů se poranilo o jehlu určenou k odběru krve, časté je také poranění o skleněné ampule a skleněné předměty. K oborům, v nichž dochází k poranění personálu nejčastěji, patří pracoviště akutní medicíny, chirurgické obory, JIP a interní obory, a to operační sály i ambulance. Nesmíme zapomínat ani na ohrožení nezdravotnického personálu, například pracovníků provádějících úklid ve zdravotnických zařízeních.

NOVINKA: Metodické doporučení o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku


Vzdělávací akce Aesculap Akademie

Aesculap Akademie pravidelně připravuje vzdělávací akce zaměřené na bezpečnost zdravotnického personálu.

Pokud máte zájem o novinky z oblasti bezpečnosti personálu a aktuální nabídky kurzů registrujte se na webu Aesculap Akademie www.aesculap-akademie.cz