Poranění ostrými předměty

Podle šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu z roku 2012, se s bodným poraněním setkaly 2/3 všech dotazovaných zdravotníků. Ze závěru šetření této pracovní skupiny vyplývá:

  • nejčastěji dochází k úrazu na pracovištích intenzivní medicíny, chirurgie a lékařské služby první pomoci,
  • nejčastější příčinou bodného poranění je injekční jehla,
  • nejohroženějšími pracovníky jsou zdravotní sestry.

 

Problematikou prevence bodných poranění se systematicky zabývá Rada Evropské Unie, která vydala směrnici 2010/32/EU. Směrnice vstoupila v platnost 11. května 2013 a ukládá svým členům zpracovat právní předpisy k nutné k dosažení souladu s touto normou.

 

Aesculap Akademie pravidelně připravuje vzdělávací akce zaměřené na bezpečnost zdravotnického personálu.
Aktuální přehled kurzů