Hygiena a dezinfekce rukou – aktuální stav, příčiny nonadherence a nové přístupy

Hygiena a dezinfekce rukou je jedním z nosných témat činnosti pracovní skupiny Bezpečnost personálu. Současně jde o oblast s poměrně značnou mírou nonadherence. Protože nás zajímají nejen odpovědi na otázky, proč tomu tak je a co brání správnému provádění hygieny a dezinfekce rukou, a snažíme se přispět také ke zlepšení na tomto poli, využili jsme příležitosti, jakou byl workshop pracovní skupiny Bezpečnost personálu v rámci kongresu Colours of Sepsis 2022, a aktivně jsme se zeptali účastníků.

Na základě on-line hlasování 51 účastníků jsme jako nejčastější příčiny nonadherence identifikovali hned několik faktorů. Přípravky pro mytí a dezinfekci rukou dráždí a vysušují pokožku, dochází k podcenění možného rizika přenosu nákazy, zdravotnická zařízení bojují s nedostatkem personálu, velké množství činností vyžaduje dezinfekci rukou a používání rukavic nahrazuje povinnost provádět hygienu rukou.

Po společné diskuzi a definování výše zmíněných příčin jsme s účastníky hledali možné způsoby prevence těchto situací. Řešením by logicky měla být dostupná, pokožku šetřící dezinfekce, ale také vzdělávání s ohledem na konkrétní zkušenosti praxe. Odpovědi dotýkající se dostupnosti personálu jistě vyžadují změny v rámci celého oboru, nemohou však být příčinou pro snižování minimálních požadavků na dezinfekci rukou.

Jako nové preventivní postupy jsme uvedli několik příkladů monitorace hygienické dezinfekce rukou, od poměrně neadresného hodnocení spotřeby až po aktivní monitorovací bezdrátové systémy. Připomněli jsme si aktivní postupy pro efektivní udržování bdělosti, ať už jde o různé způsoby textových, obrazových i zvukových upomínek k dezinfekci rukou nebo využití mobilních aplikací a zkušeností z jiných oborů.

Na půdorysu nemocničního oddělení jsme navrhovali efektivní rozmístění dávkovačů dezinfekce, krátce jsme se věnovali i postupům, jak tyto dávkovače správně doplňovat. V závěru sdělení jsme zmínili i některé nešvary, například dezinfekci rukavic či nepřípustné zkratky v zavedených a osvědčených postupech. Dovolili jsme si také drobný test, v němž jsme se účastníků zeptali na správnou délku chirurgické dezinfekce rukou. Méně než 50 % správných odpovědí je pro nás signálem, že téma stále není vyčerpané a má smysl se mu věnovat i v budoucnu.

 

Bc. Tomáš Kovrzek