Násilí ve zdravotnictví

Studie ukazují, že násilí je ve zdravotnictví poměrně častým jevem. Situaci v České republice, kde zatím podrobnější průzkum či kontinuální monitorovací systém, ukazující problém v celé jeho šíři, chybí, mapoval Mgr. Jaroslav Pekara, člen Pracovní skupiny Bezpečnost personálu. Upozornil na tři největší mýty, které o násilných činech ve zdravotnictví převládají:

  • násilí lze očekávat nejčastěji na psychiatrii;
  • za násilí při kontaktu může vždy pacient či jeho příbuzný;
  • zdravotníci vědí, co dělat, když je pacient napadne.

Z příběhů napadení zdravotnického personálu pacientem, ale i z incidentů vyvolanými zdravotníky vyplývá, že:

  • konflikty ve zdravotnictví při kontaktu mezi pacientem a zdravotníkem jsou vyvolány především nezvládnutými negativními emocemi;
  • zdravotníci nejsou stroje a případná neprofesionální gesta či slova mohou být následkem jejich obranné reakce;
  • vždy je lepší vynaložit maximální úsilí na prevenci, aby konflikt nevznikl, než jej následně řešit.

Mgr. Pekara zdůrazňuje, že 80 % zdravotnictví spočívá v komunikaci a ta se pak týká především chování, nejen sdělování zpráv a vyslechnutí druhého člověka. Velkou pozornost si zaslouží komunikace ve stresové situaci.

 

Sledujte aktuální termíny kurzů zaměřených na bezpečnost personálu na www.aesculap-akademie.cz

 

Agresivní pacient

Nejčastějším terčem násilí v ošetřovatelství jsou všeobecné sestry, které tvoří nárazník mezi pacienty a lékaři a jsou často vystaveny následkům přenášené agrese. Platí to i pro Českou republiku, kde ...

Celý článek

Prevence násilí ve zdravotnictví

K napadení zdravotnického personálu dochází stále častěji. Příčinou verbálního napadání je často pocit, že zdravotníci jsou tu od toho, aby se pacientovi přednostně věnovali a vyřešili všechny jeho pr...

Celý článek

Jak se bránit, naučí zdravotníky speciální kurzy.

„Agresivní pacient na mě mířil pistolí, jiný mě ohrožoval žiletkou a teď naposledy jsem dostala ránu do hrudníku a s poraněným žebrem jsem zůstala v pracovní neschopnosti," popisuje sestra z chirurgic...

Celý článek