Násilí ve zdravotnictví

Studie ukazují, že násilí je ve zdravotnictví poměrně častým jevem. Situaci v České republice, kde zatím podrobnější průzkum či kontinuální monitorovací systém, ukazující problém v celé jeho šíři, chybí, mapoval Mgr. Jaroslav Pekara, člen Pracovní skupiny Bezpečnost personálu. Upozornil na tři největší mýty, které o násilných činech ve zdravotnictví převládají:

  • násilí lze očekávat nejčastěji na psychiatrii;
  • za násilí při kontaktu může vždy pacient či jeho příbuzný;
  • zdravotníci vědí, co dělat, když je pacient napadne.

Z příběhů napadení zdravotnického personálu pacientem, ale i z incidentů vyvolanými zdravotníky vyplývá, že:

  • konflikty ve zdravotnictví při kontaktu mezi pacientem a zdravotníkem jsou vyvolány především nezvládnutými negativními emocemi;
  • zdravotníci nejsou stroje a případná neprofesionální gesta či slova mohou být následkem jejich obranné reakce;
  • vždy je lepší vynaložit maximální úsilí na prevenci, aby konflikt nevznikl, než jej následně řešit.

Mgr. Pekara zdůrazňuje, že 80 % zdravotnictví spočívá v komunikaci a ta se pak týká především chování, nejen sdělování zpráv a vyslechnutí druhého člověka. Velkou pozornost si zaslouží komunikace ve stresové situaci.

 

Sledujte aktuální termíny kurzů zaměřených na bezpečnost personálu na www.aesculap-akademie.cz

 

Agresivní pacient

Nejčastějším terčem násilí v ošetřovatelství jsou všeobecné sestry, které tvoří nárazník mezi pacienty a lékaři a jsou často vystaveny následkům přenášené agrese. Platí to i pro Českou republiku, kde bylo zjištěno, že sestry jsou v 70 % jsou oběťmi těchto incidentů.

Celý článek

Prevence násilí ve zdravotnictví

K napadení zdravotnického personálu dochází stále častěji. Příčinou verbálního napadání je často pocit, že zdravotníci jsou tu od toho, aby se pacientovi přednostně věnovali a vyřešili všechny jeho problémy. Za fyzickým napadením stojí často alkohol nebo jiná droga. Ne vždy…

Celý článek

Jak se bránit, naučí zdravotníky speciální kurzy.

„Agresivní pacient na mě mířil pistolí, jiný mě ohrožoval žiletkou a teď naposledy jsem dostala ránu do hrudníku a s poraněným žebrem jsem zůstala v pracovní neschopnosti," popisuje sestra z chirurgické ambulance FN Královské Vinohrady Hana Ammerová vlastní zkušenosti.

Celý článek