Které infekce nás ohrožují nejvíce

Nejčastějšími infekcemi, které mohou být přeneseny krví, jsou virus žloutenky B, C a virus HIV. Někteří pacienti mohou přenášet virů více, aniž by o tom věděli. V České republice je odhadem*) infikováno:

    • virem VHB přibližně 55 000 obyvatel;
    • virem VHC 21 000 obyvatel;
    • virem HIV 2 200 obyvatel.

*) Zdroj: Základní informace o způsobu přenosu infekčních onemocnění pro zdravotnické záchranné služby a hasičské záchranné sbory;  Centrum pro komunitní práci pro Českou společnost AIDS pomoc,z.s. 2014, s. 4.

Největším rizikem je VHC

Tyto viry způsobují závažná onemocnění s dalšími zdravotními následky. Nejrizikovější z hlediska pravděpodobnosti nákazy je hepatitida B, u které se udává přibližné riziko 1 : 3. U hepatitidy typu C je riziko nakažení 1 : 30 a u HIV 1 : 300. Navzdory číslům je pro zdravotníky největším rizikem hepatitida typu C, protože proti hepatitidě typu B jsou očkováni a nákaza virem HIV je spíše sporadická a je vázána na určitý životní styl, má však vzestupnou tendenci. Nakazit se infekčním materiálem je možné i po několika dnech. V japonské studii zveřejněné WHO je popsána infekční nebezpečnost krve ve stříkačce až osm dní po odběru. U kontaminace HIV se udává nakažlivost 0,3 %, u viru hepatitidy typu C až 4 % a viru hepatitidy B přibližně 30 %. Viry hepatitidy a HIV však nejsou jediným rizikem. Kontaminovanými jehlami může být na zdravotníky přeneseno i více než dvacet patogenů.

Další profesionální nákazy, u kterých je možný přenos krví:

  • infekce EB virem;
  • cytomegaloviróza;
  • syfilis a další

Mezi nákazy přenášené krví patří například i obávaná ebola, kde je však pravděpodobnost nákazy minimalizována díky systémovým opatřením MZČR.

Profesionální nákazy se však mohou přenášet i dalšími cestami  jako je přenos kontaktem, kapénkami či  vzdušnou cestou

 

Dokumenty ke stažení

Videa