Uzavřená infuzní linka

Infuzní linka je souborem všech infuzních setů, spojovacích hadiček, dávkovačů, trojcestných kohoutů, filtrů a dalších komponent důležitých pro aplikaci infuzní terapie, kterou vstupujeme do krevního řečiště pacienta. V praxi většinou infuzní linku sestavuje všeobecná sestra. Na její pečlivé práci a dodržování doporučených postupů závisí další průběh léčby pacienta, především jeho riziko ohrožení nozokomiální infekcí či vzduchovou embolií. Ošetřující personál naopak může být ohrožen chemickou kontaminací, může poranit jehlou, či jiným ostrým zdravotnickým prostředkem.

Výhody uzavřené infuzní linky

Pro bezpečnost pacienta je důležité, aby se co nejvíce minimalizovalo riziko nákazy. To splňuje uzavřená infuzní linka, systém zakončený bezjehlovým konektorem, který není nutné pro aplikaci léků rozpojovat, odvzdušňovat ani proplachovat. Pro pacienta je takový systém bezpečnější, pro personál znamená časovou úsporu a ve výsledku snižuje náklady na léčbu. Otevřenou infuzní linku je nutné při každé aplikaci léků rozpojit a znovu uzavřít, což znamená zvýšené riziko infekce krevního řečiště bakteriemi. V nemocničním prostředí se komplikací léčby může stát nozokomiální infekce. Minimalizace rozpojování infuzní linky spolu s využíváním různých typů filtrů snižuje rizika vzduchové embolie.

K výhodám uzavřené infuzní linky pro ošetřující personál patří omezení rizik poranění jehlou při používání bezjehlových vstupů. Pokud je infuzní linka chráněna bezjehlovými vstupy a bezpečnostními filtry nedochází i k potřísnění personálu infuzním roztokem.

 

Dokumenty ke stažení

 

Aesculap Akademie pravidelně připravuje vzdělávací akce zaměřené na bezpečnost zdravotnického personálu.
Máte-li zájem zúčastnit se, neváhejte nás kontaktovat.