Prevence násilí ve zdravotnictví

K napadení zdravotnického personálu dochází stále častěji. Příčinou verbálního napadání je často pocit, že zdravotníci jsou tu od toho, aby se pacientovi přednostně věnovali a vyřešili všechny jeho problémy. Za fyzickým napadením stojí často alkohol nebo jiná droga. Ne vždy…

Celý článek

Agresivní pacient

Nejčastějším terčem násilí v ošetřovatelství jsou všeobecné sestry, které tvoří nárazník mezi pacienty a lékaři a jsou často vystaveny následkům přenášené agrese. Platí to i pro Českou republiku, kde bylo zjištěno, že sestry jsou v 70 % jsou oběťmi těchto…

Celý článek

Poranění ostrými předměty

Podle šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu z roku 2012, se s bodným poraněním setkaly 2/3 všech dotazovaných zdravotníků. Ze závěru šetření této pracovní skupiny vyplývá: nejčastěji dochází k úrazu na pracovištích intenzivní medicíny, chirurgie a lékařské služby první pomoci, nejčastější příčinou bodného…

Celý článek

Základní pravidla při poranění zdravotníka

Víte, co dělat v případě poranění? Představujeme základní pravidla, jak správně postupovat.   Okamžité poskytnutí první pomoci Při poranění ostrým předmětem Ránu nechte krátkodobě krvácet. Zastavte krvácení. Ránu důkladně vymyjte vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Při kontaminaci očí, úst, kůže…

Celý článek