Rizika profesionální nákazy

Zdravotníci jsou v průběhu své práce vystaveni kontaktu s lidskou krví nebo dalšími tělními tekutinami pacienta a mohou být jimi kontaminováni. Musí tedy předpokládat, že všechen biologický materiál, včetně krve, může být infekční. Kontaminaci lze v řadě případů předvídat a…

Celý článek

Násilí ve zdravotnictví

Studie ukazují, že násilí je ve zdravotnictví poměrně častým jevem. Situaci v České republice, kde zatím podrobnější průzkum či kontinuální monitorovací systém, ukazující problém v celé jeho šíři, chybí, mapoval Mgr. Jaroslav Pekara, člen Pracovní skupiny Bezpečnost personálu. Upozornil na…

Celý článek

Hygiena a dezinfekce rukou

Proč je hygiena pro zdravotníky důležitá Zdravotníci – lékaři, zdravotní sestry i další personál – musí dbát na pečlivou hygienu a dezinfekci rukou z důvodu: ochrany pacienta před mikroorganismy přenášenými na rukou (ochrana před nozokomiální nákazou); ochrany sebe sama i…

Celý článek

Úprava, ředění a podávání léčiv

Správná úprava léčiv a způsob jejich podání jsou společně se správně zvoleným léčivem, jeho dávkou a řadou dalších aspektů předpoklady pro bezpečnou a účinnou farmakoterapii. Úprava léčiv je více či méně náročný proces v závislosti na tom, o jakou úpravu…

Celý článek

Uzavřená infuzní linka

Infuzní linka je souborem všech infuzních setů, hadiček, dávkovačů, trojcestných kohoutů a dalších komponent důležitých pro aplikaci infuzní terapie, kterou vstupujeme do krevního řečiště pacienta. V praxi většinou infuzní linku sestavuje všeobecná sestra. Na její pečlivé práci a dodržování doporučených…

Celý článek

Poranění ostrými předměty

Poranění ostrými předměty se pro účel těchto stránek rozumí povrchová poranění kůže způsobená vpichem, bodnutím či říznutí ostrým předmětem, nejčastěji běžným zdravotnickým prostředkem. Z hlediska chirurgického se může jednat o banální úraz, z hlediska infekčního, zejména byl-li předmět kontaminován krví…

Celý článek