Rizika profesionální nákazy

Zdravotníci jsou v průběhu své práce vystaveni kontaktu s lidskou krví nebo dalšími tělními tekutinami pacienta a mohou být jimi kontaminováni. Musí tedy předpokládat, že všechen biologický materiál, včetně krve, může být infekční. Kontaminaci lze v řadě případů předvídat a následně jí předcházet.

Poranění o injekční jehlu

Nejvyšší riziko přenosu infekce představuje poranění o injekční jehlu nebo jiný ostrý předmět. Poranění vznikají v 92 % případů vlastní vinou *), vlivem neopatrnosti, nepozornosti, nezkušenosti, spěchu nebo stresu, na vině může být i nepředpokládaný pohyb nebo reakce pacienta. Na nebezpečí poranění je třeba stále myslet a dodržovat preventivní bezpečné postupy ochrany před přímým stykem s biologickým materiálem. Kolegové v Německu odhadují, že na jednoho zdravotníka připadá během jednoho roku v průměru jedno bodné poranění. Přesná čísla je však velmi těžké odhadnout, protože řada z nich toto poranění neohlásí, ačkoli se jedná o pracovní úraz.

Zdravotníkům v poslední době začali pomáhat sami výrobci zdravotnického materiálu. Vyrábějí zdravotnické pomůcky, s nimiž se bezpečněji manipuluje, například kanyly s bezpečnostními prvky. V každém případě je důležité znát pravidla první pomoci, a když dojde k poranění, rychle zareagovat.

*) Zdroj: ZACHOVÁ V., ŠKOCHOVÁ D; Situace bezpečnosti práce nelékařských pracovníků se zaměřením na bodná poranění, Braunoviny 3/2013, s. 2.

Zdroj ke stažení

Které infekce nás ohrožují nejvíce

Nejčastějšími infekcemi, které mohou být přeneseny krví, jsou virus žloutenky B, C a virus HIV. Někteří pacienti mohou přenášet virů více, aniž by o tom věděli. V České republice je odhadem*) infikováno: virem VHB přibližně 55 000 obyvatel; virem VHC…

Celý článek