Správný postup mytí a dezinfekce rukou

Ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem zdravotníků a současně jsou často zdrojem infekcí. Toto riziko je možné snížit důslednou hygienou. Péče o ruce je jedním z nejdůležitějších opatření v prevenci nozokomiální nákazy. K mytí a dezinfekci rukou je důležité používat správné postupy a účinné přípravky.

Věstník MZ č. 5/2012  rozlišuje několik stupňů mytí a dezinfekce rukou:

 1. Hygienické mytí rukou.
 2. Hygienickou dezinfekci rukou.
 3. Mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou.
 4. Chirurgickou dezinfekci rukou.

Dále věstník upravuje nošení šperků a úpravu nehtů, a to tak, že v operačních provozech nošení šperků, prstenů a náramků nepřipouští stejně jako nošení hodinek. Nehty by měly být krátké a nenalakované, což vylučuje nošení dlouhých umělých nehtů.

 

Hygienické mytí rukou

Všichni pracovníci ve zdravotnictví provádějí hygienické mytí rukou. Správný postup nalezneme v letáku MZ a je následující:

 1. Navlhčete si ruce.
 2. Naneste mycí prostředek a roztírejte jej nejméně patnáct sekund.
 3. Pečlivě si omyjte dlaně, hřbety rukou až po zápěstí včetně prostoru mezi prsty.
 4. Důkladně opláchněte vodou.
 5. Loktem uzavřete přívod vody.
 6. Osušte si ruce papírovou utěrkou.

Doba trvání celé procedury: 40−60 vteřin

 

Hygienická dezinfekce rukou

Správný postup hygienické dezinfekce rukou opět najdeme v letáku MZ.

Dezinfekční prostředky aplikujte vždy na suché ruce.

 1. Do sevřené dlaně aplikujte dostatek dezinfekčního přípravku.
 2. Ruce  udržujte po  celou dobu dezinfekce vlhké.
 3. Každý pohyb opakujte 5x, pořadí není rozhodující
  • Třete dlaň o dlaň.
  • Dejte ruce na sebe, zaklesněte prsty a třete pravou dlaní levý hřbet ruky a naopak.
  • Dejte ruce dlaněmi k sobě, zaklesněte prsty a třete dlaní o dlaň.
  • Semkněte prsty a otírejte horní část semknutých prstů dlaní druhé ruky.
  • Otáčivým pohybem dlaně otírejte palec druhé ruky a naopak.
  • Krouživým pohybem třete levý palec v sevřené pravé dlani a naopak.
  • Obousměrnými krouživými pohyby třete sevřenými prsty pravé ruky levou dlaň a naopak.
 4. Nechte dezinfekci zaschnout.

Po zaschnutí se ruce dále neoplachují ani neutírají.

Doba trvání celé procedury: 20−30 vteřin

 

Dokumenty ke stažení