Uzavřená infuzní linka

post.title
Infuzní linka je souborem všech infuzních setů, spojovacích hadiček, dávkovačů, trojcestných kohoutů, filtrů a dalších komponent důležitých pro aplikaci infuzní terapie, kterou vstupujeme do krevního řečiště pacienta. V praxi většinou infuzní linku sestavuje všeobecná sestra. Na její pečlivé práci a…

Celý článek

Léky s největším rizikovým potenciálem pro zdravotníky

post.title
Pojmem profesní expozice se rozumí profesní zátěž chemickými (toxickými) látkami, které mohou negativně působit na zdraví pracovníků. Termínem chemická kontaminace se označuje neúmyslná expozice zdravotnických pracovníků zdravím nebezpečným lékům. Podle definice amerického Národního ústavu pracovního lékařství (American National Institute for…

Celý článek

Doporučené postupy pro uzavřenou infuzní linku

post.title
Z důvodů vysokého rizika kontaminace krevního řečiště se využívají stále modernější pomůcky, které pacienty před infekcí chrání. Neméně důležitý je i způsob manipulace s infuzní linkou, mytí a dezinfekce rukou a zásady ošetřování pacientů, kteří přicházejí z epidemiologicky nepříznivých oblastí.

Celý článek

Ochrana nitrožilních vstupů před kontaminací

post.title
Kontaminace hrdla katetru doprovázená intraluminální kolonizací bývá nejčastějším původcem katetrových infekcí po prvním týdnu zavedení katetru. Riziko infekce krevního řečiště zvyšuje i nedostatečná manuální dezinfekce konektorů žilních vstupů umožňující mikroorganismům osídlit intraluminální povrchy katetrů a vytvořit infekční biofilm.  …

Celý článek