Zvládání agresivního pacienta

post.title
Agrese a násilí vůči profesionálům v nemocniční péči je často opomíjené téma. V České republice neexistují národní ani nadnárodní program prevence takového chování ze strany pacientů nebo jejich příbuzných. Prevence je tak často v gesci jednotlivých oddělení, které se snaží…

Celý článek

Rizika spojená s antibiotiky

post.title
Vážené kolegyně, vážení kolegové,   pracovní skupina Bezpečnost personálu chce i v nadcházejícím roce řešit otázky ochrany zdravotníků při výkonu jejich profese. V letošním roce by se ráda podrobněji věnovala tématu antibiotik a rizikům spojeným s manipulací s nimi.  …

Celý článek

Ostrava opět zářila v barvách sepse

post.title
Poslední lednový týden tohoto roku se sjeli odborníci nejen z oblasti intenzivní medicíny do Ostravy. Konal se zde již po 25. festival intenzivní medicíny COLOURS OF SEPSIS. Z komorního setkání sedmadvaceti lékařů před pětadvaceti lety, vznikl jeden z největších evropských kongresů, s letošními…

Celý článek

Pochybení, s jakým jste se mohli setkat i vy

post.title
Podávání léků začíná jejich předepsáním a pokračuje úpravou, podáním a monitoringem. Chyby se mohou vyskytnout v kterékoliv části tohoto procesu. Sestry jsou ve velmi dobré pozici pro detekci chyb v medikaci. Slouží jako poslední článek kontroly trojice lékař – farmaceut –…

Celý článek

Svízele při podávání léčiv

post.title
Potřeba bezpečí a jistoty v souvislosti s podáváním léčiv je stejně naléhavá jak pro pacienta, tak pro personál, jehož potenciální chyba je pro všechny zúčastněné noční můrou a v případě dokonání celoživotním stigmatem. Ošetřovatelské postupy hovoří jasně. Cílem je minimalizovat…

Celý článek

Zahraniční okénko medikačního pochybení

post.title
Během přípravy newsletteru Pracovní skupiny Bezpečnost personálu na téma medikačního pochybení mě napadlo zavolat své letité kamarádce, která pracuje přes třicet let v zahraničí, a zeptat se jí, jak řeší medikační pochybení u nich, zda k nim dochází a co dělají pro…

Celý článek

Opakovaný vstup do lahvičky s léčivým přípravkem a jeho prevence

post.title
Při opakovaném vstupu do ampule s léčivým přípravkem nás zajímá několik faktorů, a to pečlivá kontrola a znalost způsobů úpravy léčivého přípravku všeobecnou sestrou, zachování asepse při úpravě a sterilita jednorázových pomůcek. Samotný správný postup při opakovaném vstupování do požadované ampule…

Celý článek