Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních…

Celý článek

Poranění ostrými předměty

Podle šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu z roku 2012, se s bodným poraněním setkaly 2/3 všech dotazovaných zdravotníků. Ze závěru šetření této pracovní skupiny vyplývá: nejčastěji dochází k úrazu na pracovištích intenzivní medicíny, chirurgie a lékařské služby první pomoci, nejčastější příčinou bodného…

Celý článek